Maiselova synagoga v Praze
židovské památky
výstavba synagogy 1590 až 92
zobrazit na mapě

Autor: Anna Hýlová
27.března 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Maiselova synagoga - virtuální prohlídky

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze.

Vznik Maiselovy synagogy

Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města a mecenáš Židovské obce Mordechaj Maisel. Pro svou soukromou stavbu získal nejdříve pozemek v roce 1590 a poté, v průběhu dalšího roku zvláštní privilegium od císaře Rudolfa II., jenž mu umožnilo tento jeho projekt uskutečnit. Plán celé stavby zhotovil a dodal Juda Coref (Goldschmied, vlastně zlatník) de Herz, ale vedení stavby měl na starost Josef Wahl. Stavba netrvala příliš dlouho, protože již v roce 1592 byla synagoga zcela hotova a o Simchat Tora (svátku Radosti z Tóry) zasvěcena. Na následujících sto let se Maiselova synagoga stala nejspíše největší budovou pražského ghetta a díky bohaté výbavě také nejhonosnější. Po smrti Mordechaje Maisela v roce 1601 měla synagoga připadnout do vlastnictví pražské židovské obci, ale jelikož byla jeho pozůstalost (navzdory dříve udělenému císařskému privilegiu k pořízení závěti) konfiskována, stalo se tak až po několika desítkách let.

Požár Maiselovy synagogy v roce 1689

Maiselovu synagogu velmi důrazně poničil požár, který však postihl celé ghetto, a to v roce 1689. Následovala výrazně rychlá oprava, kde budova ztratila asi třetinu své délky. Další úpravy ji čekaly v 19. století (1862–1864, podle návrhu J. W. Wertmüllera).

Maiselova synagoga a historie 20.století

Na přelomu 19. a 20. Století čekaly synagogu další úpravy, ale to v souvislosti s asanační přestavbou Josefova. Tehdy dostala novogotickou podobu, kterou jí dal architekt Alfred Grotte a synagoga si ji podržela dodnes.Za období 2. světové války zde nacisté shromáždili okolo 6000 předmětů uměleckého rázu z ostatních 153 českých a moravských synagog. Protože z nich chtěli v Praze zřídit protižidovské muzeum. Tato obrovská sbírka byla r. 1950 předána Židovskému muzeu v Praze. V současnosti najdete v synagoze instalovanou stálou expozici Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. st. Naleznete zde listiny a různé dokumenty, část expozice se věnuje také staročeským glosám v raně středověkých hebrejských literárních památkách českého původu. Za zmínění stojí i české denáry z 10. a 11. století, o nichž se předpokládá, že se na jejich ražbě podíleli židovští mincmistři. Dále zde uvidíte předměty z pozůstalosti Mordechaje Maisela a v trezorové vitrině vzácné roucho a prapor mesianisty Šeloma Molcha ze 16. stol.

Poslední rekonstrukce Maiselovy synagogy

Maiselova synagoga prošla důležitou rekonstukcí v roce 2015, kdy bylo cílem vrátit vzhled synagogy do roku 1905. Při průzkumu restaurátoři zjistili, že stavba bývala o dost barevnější. Před rekonstrukcí byla synagoga pokryta celá do bíla. Návštěvníky tak možná překvapí pestrost barev, hlavně tedy zelená, okrová nebo červená.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Maiselova synagoga
Maiselova synagoga
27.března 2020
Maiselova synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze. Vznik Maiselovy synagogy Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města...

přečti celý článek...
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
27.března 2020
Starý židovský hřbitov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Starý židovský hřbitov de nachází v Praze 1 - Josefově, fungoval nejspíše od roku 1439 do roku 1786. Dříve mu byl předchůdcem hřbitov z Nového Města nazývaný jako Židovská zahrada. Po uzavření hřbitova začala židovská komunita využívat původní morový hřbitov v Praze...

přečti celý článek...
Staronová synagoga
Staronová synagoga
23.března 2020
Staronová synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Staronová synagoga je také mezinárodně známá jako Altneuschul, je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. A zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova na...

přečti celý článek...
Židovská radnice
Židovská radnice
23.března 2020
Židovská radnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Židovská radnice se nachází v Praze 1 na Josefově vedle Staronové synagogy na Maiselově ulici a jedná se o soubor tří budov z různého období, jež přečkaly asanaci Josefova. Historie Židovské radnice První zmínky o radnici židovského města pocházejí z roku 1541, avšak...

přečti celý článek...
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
22.března 2020
Šternberský palác na Hradčanském náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Štenberský palác patří k nejvýznamějším stavbám světské architektury nastupujícího baroka. Nachází se na úplném okraji Jelenního příkopu na Hradčanském náměstí. Cesta k němu vede levým křídlem Arcibiskupského paláce. Historie Štenberského paláce Vybudoval ho...

přečti celý článek...
Klementinum
Klementinum
21.března 2020
Klementinum - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klementinum, je rozsáhlý komplex barokních budov v nejbližším okolí Karlova mostu na Starém Městě v Praze. Od roku 1676 po téměř další dvě století sloužilo Klementinum jako jezuitská kolej, ve které byla provozována škola a později univerzita. Bezprostředně po Pražském...

přečti celý článek...
Stavovské divadlo
Stavovské divadlo
19.března 2020
Stavovské divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stavovské divadlo je jedno z pražských divadel, které vévodí Ovocnému trhu na Starém Městě. Je jedním z nejstarších evropských divadel, ve kterém se podle oficiálních stránek Národního divadla v Praze (narodni-divadlo.cz) od roku 1783 datuje téměř nepřetržitý divadelní...

přečti celý článek...
Palác Sylva-Taroucca
Palác Sylva-Taroucca
16.března 2020
Palác Sylva-Taroucca - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dříve též Nostický, zvaný také palác Piccolomini nebo palác Savarin, dnes palác Sylva-Taroucca je pozdně barokní palácová stavba stojící v ulici Na příkopě 852/10, na Novém Městě v Praha 1, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Historie paláce...

přečti celý článek...