Grabova vila
přestavba Grabovy vily 1928 až 29
významné pražské vily
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
16.března 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Grabova vila - virtuální prohlídky

Grabova vila je reprezentativní historická budova v Libni na Praze 8 a nalézt ji můžete na adrese Na Košince 502/1, původně byla postavena pro rodinu židovského velkoprůmyslníka Hermanna Graba. Grabova vila se nachází na východ od usedlosti Košinka.

Historie Grabovy vily

Budova byla postavena v 90. letech 19. století pro rodinu majitele firmy M. Grab Söhne, která přišla z Rakouska do Čech kolem poloviny 19. století. Významně přispěla k rozvoji průmyslu v pražské Libni napříkald i tím, že získala usedlost Košinka, kde založili prosperující Grabovu továrnu na voskovaná plátna a koberce, tato továrna se na nějakou dobou pyšnila i tím, že byla největší svého druhu v celé Rakousko-Uherské monarchii. V období velké hospodářské krize Grabovi vilu prodali a tím vznikl prostor pro nový internát pro dívky ze zámožnějších rodin. Mezi roky 1941–1945 budovu využívala pražská pobočka Hitlerjugend, která pochopitelně po válce musela zmizet a z budovy se stal dětský domov. V letech 1948–1993 zde fungovala Střední zdravotnická škola, kterou vystřídal Úřad městské správy.

Přestavba Grabovy vily

Budova Grabovy vily byla původně jednopatrová a měla menší půdorys, což se však změnilp v letech 1928 - 1929. Přistavěna byla nástavba II. patra s podkrovím a budova byla v celé své podélné linii severně rozšířena a podsklepena. Přibylo podkroví, vikíře a ustupující mansardové stěny. Masivní atikové zábradlí s terasami ve druhém patře bylo vyzdobeno na jižní a západní straně plastikami, které se do dnes zachovali. Nejbohatší výzdobou bylo opatřeno západní průčelí, kde byla vybudována přízemní terasa s tvarovaným zábradlím s balustrádou ozdobenou lucernami. Terasa je uprostřed rozdělena rizalitem, který byl vstupem do hudebního salonu, nad kterým hrdě visí zdobená erbovní plastika se sochami jako štítonoši.

Grabova vila po druhé světové válce

Vila byla značně poškozena během Pražského povstání, kdy došlo k přestřelce mezi členy Hitlerjugend a českými vlastenci. Rozhodnutím pražského primátora Dr. Vacka zde byl zřízen útulek pro děti do tří let. Po únoru 1948 byl majetek rodiny Grabů zkonfiskován dle prezidentských dekretů jako nepřátelský, rakouský a vlastnické právo bylo vloženo na Obec hlavního města Prahy. V zahradě vily byl postaven náhradní pavilon jeslí, sousedící s dvoulteou ošetřovatelskou školou, nově vzniklou ve vile. Od roku 1961 byl studijní program nahrazen čtyřletým studiem a škola byla oficiálně přejmenována na Střední zdravotnickou školu.

Grabova vila a současné využití

Od 1. července 1991 přešla škola pod ministerstvo zdravotnictví. V roce 2000 pak budova opět změnila správu a padla pod křídla Úřadu městské správy. Stará se o ní a je využívána Městskou částí Prahy 8. V Grabově vile sídlí odbor bytový, majetkový a životního prostředí, které zde obývají velice krásné a reprezentativní prostory.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn
16.dubna 2020
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn - článek v průvodci na Praha na Dlani

V Praze 15 - Hostivaři můžete nalézt malebné venkovské stavení známé jako Švehlův mlýn. Původní usedlost vystavěna v barokním slohu byla později přestavěna do klasicistního slohu. Švehlův mlýn a jeho historie Tento mlýn, zvaný též jako Hořejší hostivařský mlýn byl...

přečti celý článek...
Dům U Klárů - Tomáškův Palác
Dům U Klárů - Tomáškův Palác
8.dubna 2020
Dům U Klárů - Tomáškův Palác - článek v průvodci na Praha na Dlani

Barokní měšťanský dům u Klárů (známý také jako Tomáškův Palác) naleznete v Praze na Malé Straně čp. 15 (v Tomášské ulici 15) v těsné blízkosti Valdštejnského náměstí. Historie Domu u Klárů Dům U Klárů s číslem popisným 15 je původně renesanční, avšak z roku...

přečti celý článek...
Zámek Ctěnice
Zámek Ctěnice
6.dubna 2020
Zámek Ctěnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

K samotnému zámku Ctěnice patří i poměrně rozsáhlý areál, který, pochopitelně stejně jako zámek Ctěnice spadá do území osady Ctěnice, která je od roku 1950 součástí katastrálního území Vinoře, která je až od roku 1974 na území Prahy 9. Zámek je též, společně se...

přečti celý článek...
Státní opera Praha
Státní opera Praha
5.dubna 2020
Státní opera Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Národní divadlo v Praze v současnosti disponuje čtyřmi scénami a jednou z nich je i Státní operní scéna. Na Státní opeře Praha působí soubory Opery a Baletu Národního divadla. Budova se nachází na adrese Wilsonova 4, Praha 1, spadá do památkové zóny Vinohrady, Žižkov,...

přečti celý článek...
Usedlost Beránka
Usedlost Beránka
5.dubna 2020
Usedlost Beránka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Beránka, dříve známá jako Sofienhof je původně viniční usedlost v pražských Dejvicích, u křižovatky ulic U Beránky a Na Beránce. První zmínky a vincích zdej jsou z roku 1562 a viniční lis zde byl už před rokem 1645. Budova je památkově chráněna od roku 1958. Památková...

přečti celý článek...
Maiselova synagoga
Maiselova synagoga
27.března 2020
Maiselova synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze. Vznik Maiselovy synagogy Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města...

přečti celý článek...
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
27.března 2020
Starý židovský hřbitov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Starý židovský hřbitov de nachází v Praze 1 - Josefově, fungoval nejspíše od roku 1439 do roku 1786. Dříve mu byl předchůdcem hřbitov z Nového Města nazývaný jako Židovská zahrada. Po uzavření hřbitova začala židovská komunita využívat původní morový hřbitov v Praze...

přečti celý článek...
Staronová synagoga
Staronová synagoga
23.března 2020
Staronová synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Staronová synagoga je také mezinárodně známá jako Altneuschul, je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. A zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova na...

přečti celý článek...