Klementinum - druhý nejrozsáhlejší komplex v Praze

Klementinum - druhý nejrozsáhlejší komplex v Praze
sloh: Baroko
první zmínka o Klementinu 1227
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
21.března 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Klementinum - virtuální prohlídky

Klementinum, je rozsáhlý komplex barokních budov v nejbližším okolí Karlova mostu na Starém Městě v Praze. Od roku 1676 po téměř další dvě století sloužilo Klementinum jako jezuitská kolej, ve které byla provozována škola a později univerzita. Bezprostředně po Pražském hradě je Klementinum druhým nejrozsáhlejším stavebním komplexem v Praze. Sídlí zde Národní knihovna České republiky, která areál s výjimkou kostelů spravuje. Klementinum se řádí mezi národní kulturní památky České republiky.

Klementinum a jeho poslání

Roku 1923 rozhodlo ministerstvo školství, že areál Klementina bude sloužit jako knihovna, tak tomu zůstalo až dodnes. Knihovna sídlící v Klementinuzměnila v průběhu let několikrát své jméno. Od roku 1990 se jmenuje Národní knihovna České republiky. Jde o knihovnu s univerzálním knihovním fondem zaměřeným na potřeby vysokých škol a vědeckých pracovišť v oblasti humanitních a přírodních věd, kultury a umění.

Význam Klementina pro vědu

Klementinum má značný historický význam i pro rozvoj věd, zejména matematiky, astronomie a meteorologie. Věda byla středem zájmů jezuitů i profesorů univerzity.

Klementinum a dějiny meteorologie

Klementinum má zvláštní postavení v dějinách meteorologie. Meteorologická pozorování začala v polovině 18. Století, systematické záznamy jsou vedeny od roku 1775, což z nich činí nejdelší souvislou řadu pozorování ve střední Evropě.V Astronomické věži byla v letech 1751-52 z iniciativy matematika, fyzika a astronoma Josepha Steplinga zřízena observatoř, která měla význam pro studie astronomické, tak meteorologické.

Klementinum jeho vznik a stavební vývoj

Vznik dnešního Klementina je spojen s příchodem jezuitů do českých zemí roku 1556. Poněkud strategickou polohu u paty Karlova mostu při hlavní pozemní komunikaci pro prostory Klementina zvolil již dříve Petr Canisius. Chátrající budovy kláštera dostali jezuité darem od krále Ferdinanda I., poslední dominikánům byl připsán ke správě opuštěný klášter klarisek, Na Františku.

První bratři přišli do Prahy roku 1556 a vytvořili první konvent. Nechali upravit západní křídlo budovy, později zvané Canisium. Již v letech 1576–1577 bylo vybudováno nové školní křídlo, zanedlouho započalastavba kostela sv. Salvátora a Vlašské kaple. V období do roku 1620 jezuitům připadlo koupí nebo darem 32 měšťanských domů, 7 dvorů a 2 zahrady. V raně barokním slohu byla přibližně v druhé polovině 17.století dostavěna západní část areálu: ke Staré koleji přibyla Nová kolej (podél Křižovnické a Platnéřské ulice), byl postaven tzv. letní refektář. V tomto období bylo Klementinum vybaveno první splachovací kanalizací v Praze.

Barokní dostavba Klementina

V letech 1709–1726 byl celý areál dostavěn ve stylu vrcholného baroka. Byl vybudován nový kostel sv. Klimenta, východní části koleje (při Seminářské ulici a Mariánském náměstí), Zrcadlová kaple a Astronomická věž. Rozsáhlá rekonstrukce komplexu a stavební úpravy se datují až v letech 1924–1936.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Maiselova synagoga
Maiselova synagoga
před 46 hodinami
Maiselova synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze. Vznik Maiselovy synagogy Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města...

přečti celý článek...
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
před 47 hodinami
Starý židovský hřbitov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Starý židovský hřbitov de nachází v Praze 1 - Josefově, fungoval nejspíše od roku 1439 do roku 1786. Dříve mu byl předchůdcem hřbitov z Nového Města nazývaný jako Židovská zahrada. Po uzavření hřbitova začala židovská komunita využívat původní morový hřbitov v Praze...

přečti celý článek...
Staronová synagoga
Staronová synagoga
23.března 2020
Staronová synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Staronová synagoga je také mezinárodně známá jako Altneuschul, je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. A zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova na...

přečti celý článek...
Židovská radnice
Židovská radnice
23.března 2020
Židovská radnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Židovská radnice se nachází v Praze 1 na Josefově vedle Staronové synagogy na Maiselově ulici a jedná se o soubor tří budov z různého období, jež přečkaly asanaci Josefova. Historie Židovské radnice První zmínky o radnici židovského města pocházejí z roku 1541, avšak...

přečti celý článek...
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
22.března 2020
Šternberský palác na Hradčanském náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Štenberský palác patří k nejvýznamějším stavbám světské architektury nastupujícího baroka. Nachází se na úplném okraji Jelenního příkopu na Hradčanském náměstí. Cesta k němu vede levým křídlem Arcibiskupského paláce. Historie Štenberského paláce Vybudoval ho...

přečti celý článek...
Klementinum
Klementinum
21.března 2020
Klementinum - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klementinum, je rozsáhlý komplex barokních budov v nejbližším okolí Karlova mostu na Starém Městě v Praze. Od roku 1676 po téměř další dvě století sloužilo Klementinum jako jezuitská kolej, ve které byla provozována škola a později univerzita. Bezprostředně po Pražském...

přečti celý článek...
Stavovské divadlo
Stavovské divadlo
19.března 2020
Stavovské divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stavovské divadlo je jedno z pražských divadel, které vévodí Ovocnému trhu na Starém Městě. Je jedním z nejstarších evropských divadel, ve kterém se podle oficiálních stránek Národního divadla v Praze (narodni-divadlo.cz) od roku 1783 datuje téměř nepřetržitý divadelní...

přečti celý článek...
Palác Sylva-Taroucca
Palác Sylva-Taroucca
16.března 2020
Palác Sylva-Taroucca - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dříve též Nostický, zvaný také palác Piccolomini nebo palác Savarin, dnes palác Sylva-Taroucca je pozdně barokní palácová stavba stojící v ulici Na příkopě 852/10, na Novém Městě v Praha 1, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Historie paláce...

přečti celý článek...