Přírodní památka Cihelna v Bažantnici
Rozloha památky cca 4,4 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
4.dubna 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Cihelna v Bažantnici je bývalý lom a přírodní památka s cennými druhy a útvary hornin. Přestože se Cihelna v Bažantnici nachází v severní části Hloubětína ve svahu směrem do Kbel (jižně od letiště Praha Kbely), tedy na velmi viditelném a frekventovaném místě, tak k ní nevede vůbec žádná značená přístupová cesta. Má rozlohu 4,38 hektaru a jedná se o významnou geologickou lokalitu, což je i jeden z důvodů, proč byla v roce 1988 vyhlášena přírodní památkou.

Další předměty ochrany v Cihelně v Bažantnici

Na území přírodní památky se mimo zajímavé slepencové útvary vyskytuje i fauna a flora mnoha druhů. Území Cihelny v Bažantnici je útočištěm teplomilných druhů brouků, jako například velice vzácných zlatěnek a hrabalek. Z ptáků zde hnízdí například rehek domácí a další druhy, poze však ty běžné a jsou zde zastupeni i drobní savci, například bělozubkou šedou. Stromy v oblasti této přírodní památky rostou pouze po okrajích, jelikož plocha byla v minulosti plošně odlesněna a využívána především k pastvě dobytka. Mezi okrajovými stromy zde však převládá bříza bělokorá a dub letní s významným podílem těžce prostupného trnovníku akátu.

Výlet na cihelnu v Bažantici

Na kopec se dostanete po pouze pětiminutovém výšlapu, který zvládne každý, čistě městský člověk. Kromě neobvykle tvarovaných skalních útvarů a pískovců vám tato geologická památka nabídne také skvělý a dechberoucí výhled na Prahu. Na Cihelnu tedy vede krátká a nenáročná trasa, kterou však není snadné najít, protože celá oblast je obklopena lesem, zahrádkářskými kolonami a oploceným areálem již nepoužívané cihelny, což je důvodem, proč si zde i tato, zcela běžná příroda uchovala malebný, romantický a kouzelný ráz, který je civilizací téměř nedotčený i přesto, že leží ve velkém hlavním městě.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...