Podolská vodárna
výstavba vodárny 1925 až 29
významné pražské budovy
zobrazit na mapě

Autor: Hubert Dokoupil
16.března 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Podolská vodárna - virtuální prohlídky

Podolská vodárna se nachází v Praze 4 a jedná se o obrovksé vodárenské zařízení hlavního města v městské části Podolí na pravém břehu řeky Vltavy přímo u Veslařského ostrova, který leží mezi Vyšehradem a plaveckým stadionem v Podolí. Jedná se o budovu zajímavou technicky, ale i historicky a velmi krásnou a architektonicky cennou stavbu, která je chráněna jako památka hlavního města Prahy.

Současný stav Podolské vodárny

V současné době je Podolská vodárna udržovaná a plně funkční, byť většinu času není v provozu. Od roku 2003 totiž Podolská vodárna slouží složí jako záložní vodní zdroj, kdyby došlo k úpadku jedné ze dvou hlavních pražských vodáren Želivka nebo Káraný. Do roku 2003, kdy vodárna přesatla být neustále aktivní se vyrobená voda z vodárny v Podolí mísila s vodou z těchto dvou úpraven vody tak, aby podíl podolské vody závisel na specifické zeměpisné poloze místa, které vodu odebíralo. Ve staré budově určené pro filtraci vody byl provoz přerušen nadobro a její prostory byly upraveny pro expozici Muzea pražského vodárenství, které se sem přestěhovalo v roce 1997 ze svých původních prostor na Národní třídě.

Architektura vodárny v Podolí

Všechny budovy Podolské vodárny jsou vystavěny v novoklasicistním stylu. Nejvyšší budova vodárny uprostřed své střechy má 45 metrů vysokou vodárenskou věž. Jižní průčelí věže je bohatě zdobeno pískovcovími sochami, které představují alegorii řeky Vltavy (výška sochy 3,6 m) a dalších deseti významných pravých a levých přítoků Vltavy, které stojí vedle sebe v řadě pod alegorickou sochou Vltavy. Začneme-li sochy pojemovávat z leva, je zde socha Vydra, Otava, Blanice(to je přítok Otavy), Malše, Berounka, Vltava(ta je uprostřed), Sázava, opět Blanice ( tentokrát přítok Sázavy), Želivka, Lužnice a Nežárka. Autory těchto soch jsou pánové Josef Fojtík, Ladislav Novák a Zdeněk Vodička.

Expozice muzea vodárenství v Podolské vodárně

Interiér bývalé filtrační stanice je od výstavních prostor, které sídlí pouze v její polovině je oddělen skleněnou stěnou a tak se návštěvníkům prohlížejícím expozici naskytne neuvěřitelný výhled z první ruky do Engelovy katedrály s vodními filtry. Celá expozice je chronologickou řadou historického vývoje pražského vodárenství. Prohlídka tedy začíná od prvních soukromých vodovodů z 12. století a přes vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 19. století lze v muzeu vidět vše až po současné zásobování Prahy vodou. Některé z pravděpodobně nejzajímavějších exponátů zde v muzeu je například originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antiky, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a rudolfinské Prahy. Řadu předmětů, které si lze osahat doplňuje a dokresluje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu, který obsahuje i vzácné a vyjímečné množství historických fotografií. Nejvyšší hodnotu pak mají sbírky druhů vodovodního potrubí a uzavíracích elementů. Samostatnou místnost má v muzeu ještě rozsáhlá expozice vodoměrů.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...