Arcibiskupský palác v Praze
přestavba paláce: 17 a 18. století
sloh: Baroko
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Arcibiskupský palác - virtuální prohlídky

Současné sídlo pražských arcibiskupů je Arcibiskupský palác v Praze. Nekolikrát přestavěný barokní palác stojí na Hradčanském náměstí v sousedství Pražského hradu na Hradčanech. Ze severní strany Arcibiskupského paláce se svažuje Jelení příkop a na západní straně vede průchod do Šternberského paláce. Arcibiskupský palác byl vystavěn v 17. století v barokním slohu, ovšem do dnešních dní byl mnohokrát přestavován. Je v pořadí již třetím sídlem pražských biskupů a arcibiskupů.

Historické události k Arcibiskupskému paláci

Když husité v r.1420 vypálili honosný Biskupský (Arcibiskupský) dvůr na Malé Stramě, nemělo arcibiskupství žádné stálé sídlo. Po spálení a zničení Arcibiskupského dvoru za husitských válek se arcibiskup Konrád z Vechty (1413–1421) přidal na stranu husitů, arcibiskupský stolec tak od roku 1421 zůstal neobsazený. Až habsburský panovník Ferdinand tuto situaci změnil a pro obnovené pražské arcibiskupství zakoupil v r. 1561 Gryspekovský dům při hradním příkopu a věnoval jej Antonínu Brusovi z Mohelnice(1561–1580), prvnímu pohusitskému arcibiskupovi, který byl zároveň velmistrem řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Postupné přestavby a rozšíření Arcibiskupského paláce

V letech 1562-63 hradní stavitel Hans Tyrol patrně podle plánů Bonifáce Wolmuta areál přebudoval ve stylu vrcholné renesance. Kolem r. 1599 byly přestavěny interiéry (tehdy vznikla kaple sv. Jana Křtitele) a v letech 1675-84 za arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna byl areál honosně přebudován ve stylu přechodu z raného do vrcholného baroka podle projektu Jana Baptisty Matheye. V letech 1722-25 byl palác rozšířen o konzistoř. V 18. století byl také zasypán příkop, oddělující Hrad od Hradčanského náměstí - tím se vytvořil prostor pro rozšíření Arcibiskupského paláce, což se také v letech 1764-65 stalo. Za arcibiskupa Antonína Petra Příchovského přibyla dvě boční křídla ve stylu pozdního baroka podle projektu Jana Josefa Wircha. Tím dostal palác dnešní podobu, další stavební úpravy již nebyly tak výrazné.

Výzdoba Arcibiskupského paláce v Praze

Areál Arcibiskupského paláce má nepravidelný podélný půdorys o čtyřech křídlech se čtyřmi nádvořími. Z nejstarší ho renesančního období se dochovaly zbytky sgrafit ve dvoře a scéna Jakubova snu na dvorním průčelí západního křídla paláce - o výzdobu se postarali italští mistři. Na raně barokním vstupním průčelí je hodnotná rokoková výzdoba s plastikami z dílny Ignáce Františka Platzera včetně arcibiskupského znaku Antonína Petra Příchovského nad hlavním vchodem. Plastiky Víry a Naděje na hlavní římse zhotovil Tomáš Seidan ve 2.polovině 19. stol. podle starších Platzerových návrhů. Původní plastiky putti byly nahrazeny kopiemi od Čeňka Vosmíka z r. 1899. Stejný autor vytvořil i sochu sv.Jana Nepomuckého. Interiér je převážně rokokový - např. ve 2. patře visí původní rokové lustry, kachlová kamna mají reliéfní výzdobu. Velmi cenný je soubor devíti francouzských tapiserií s tematikou Nové Indie, pozornost si zaslouží také portrétní galerie pražských arcibiskupů v jídelně. Mezi obrazy jsou díla Petra Brandla a Michaela Václava Halbaxe. Ze závěru vrcholné gotiky pocházejí ostatkové busty sv. Petra a Pavla z r. 1413.

Pražským arcibiskupům slouží palác od r. 1562 nepřetržitě až do dnešních dnů.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Zámeček Hanspaulka
Zámeček Hanspaulka
před 13 hodinami
Zámeček Hanspaulka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hanspaulka je barokní zámeček s obdelníkovým půdorysem a bývalá zemědělská usedlost, v Praze - Dejvicích na ulici Šárecká. Zámeček je i se svými zahradami chráněn jako kulturní památka České republiky. Historie zámečku Hanspaulka Vinice v oblasti dnešního zámečku...

přečti celý článek...
Národní divadlo
Národní divadlo
před 22 hodinami
Národní divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Národní divadlo je jedním z nejznámějších divadel v České republice. Samotná novorenesanční budova divadla stojí v Praze na rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém Městě. Jedná se o národní kulturní památku, významnou jak z hlediska kulturního a...

přečti celý článek...
Slovanský dům
Slovanský dům
15.února 2020
Slovanský dům - článek v průvodci na Praha na Dlani

Slovanský dům je pražské obchodní centrum z koce 20. století v samém centru hlavního města České republiky, v ulici Na Příkopě. Objekt prošel velmi nákladnou přestavbou, provedenou firmou Subbtera, jejíž investorembyla jedna ze společností vlastněná podnikatelem Sebastianem...

přečti celý článek...
Pivovar u Fleků
Pivovar u Fleků
14.února 2020
Pivovar u Fleků - článek v průvodci na Praha na Dlani

Pivovar a restaurace U Fleků patří k nejznámějším a nejvyhledávanějším památkám Nového Města v Praze. Jedná se o jednu z hlavních turistických atrakcí města a nejstarší český pivovar. Podnik stojí v Křemencově ulici na Praze 1 a kromě pivovaru nabízí podnik také...

přečti celý článek...
Toskánský palác
Toskánský palác
14.února 2020
Toskánský palác - článek v průvodci na Praha na Dlani

Toskánský palác je jednou z dominant, která se nachází na západní straně Hradčanského náměstí v městské části Praha 1 na Hradčanech. Někdy zvaný též Thun-Hohenštejnský palác, je to mohutná barokní stavba palácového typu a v současné době je v budově Ministerstvo...

přečti celý článek...
Strahovský klášter
Strahovský klášter
14.února 2020
Strahovský klášter - článek v průvodci na Praha na Dlani

V městské části Strahov (na rozhraní Hradčan, Břevnova a Smíchova) stojí jeden z našich nejstarších klášterů, který nese název Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Strahovský klášter vznikl na nebezpečném místě, což mu umožnilo od západu chránit...

přečti celý článek...
Rudolfinum
Rudolfinum
14.února 2020
Rudolfinum - článek v průvodci na Praha na Dlani

Rudolfinum je monumentální novorenesanční stavba stojící na náměstí Jana Palacha z pravé strany řeky Vltavy na Starém Městě v Praze. V současné době slouží jako sídlo České filharmonie. Srdce Rudolfina tvoří největší koncertní síň, která je dnes pojmenována jako...

přečti celý článek...
Vila Bertramka
Vila Bertramka
14.února 2020
Vila Bertramka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Na Smíchově se nachází významný soubor historických usedlostí. Za nejznámější z nich lze považovat Vilu Bertramku v klasicistním slohu. Půvabná budova, usazená v zeleni na svazích Černého vrchu, je spojena především se jménem hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta,...

přečti celý článek...