Arcibiskupský palác v Praze
přestavba paláce: 17 a 18. století
sloh: Baroko
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Arcibiskupský palác - virtuální prohlídky

Současné sídlo pražských arcibiskupů je Arcibiskupský palác v Praze. Nekolikrát přestavěný barokní palác stojí na Hradčanském náměstí v sousedství Pražského hradu na Hradčanech. Ze severní strany Arcibiskupského paláce se svažuje Jelení příkop a na západní straně vede průchod do Šternberského paláce. Arcibiskupský palác byl vystavěn v 17. století v barokním slohu, ovšem do dnešních dní byl mnohokrát přestavován. Je v pořadí již třetím sídlem pražských biskupů a arcibiskupů.

Historické události k Arcibiskupskému paláci

Když husité v r.1420 vypálili honosný Biskupský (Arcibiskupský) dvůr na Malé Stramě, nemělo arcibiskupství žádné stálé sídlo. Po spálení a zničení Arcibiskupského dvoru za husitských válek se arcibiskup Konrád z Vechty (1413–1421) přidal na stranu husitů, arcibiskupský stolec tak od roku 1421 zůstal neobsazený. Až habsburský panovník Ferdinand tuto situaci změnil a pro obnovené pražské arcibiskupství zakoupil v r. 1561 Gryspekovský dům při hradním příkopu a věnoval jej Antonínu Brusovi z Mohelnice(1561–1580), prvnímu pohusitskému arcibiskupovi, který byl zároveň velmistrem řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Postupné přestavby a rozšíření Arcibiskupského paláce

V letech 1562-63 hradní stavitel Hans Tyrol patrně podle plánů Bonifáce Wolmuta areál přebudoval ve stylu vrcholné renesance. Kolem r. 1599 byly přestavěny interiéry (tehdy vznikla kaple sv. Jana Křtitele) a v letech 1675-84 za arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna byl areál honosně přebudován ve stylu přechodu z raného do vrcholného baroka podle projektu Jana Baptisty Matheye. V letech 1722-25 byl palác rozšířen o konzistoř. V 18. století byl také zasypán příkop, oddělující Hrad od Hradčanského náměstí - tím se vytvořil prostor pro rozšíření Arcibiskupského paláce, což se také v letech 1764-65 stalo. Za arcibiskupa Antonína Petra Příchovského přibyla dvě boční křídla ve stylu pozdního baroka podle projektu Jana Josefa Wircha. Tím dostal palác dnešní podobu, další stavební úpravy již nebyly tak výrazné.

Výzdoba Arcibiskupského paláce v Praze

Areál Arcibiskupského paláce má nepravidelný podélný půdorys o čtyřech křídlech se čtyřmi nádvořími. Z nejstarší ho renesančního období se dochovaly zbytky sgrafit ve dvoře a scéna Jakubova snu na dvorním průčelí západního křídla paláce - o výzdobu se postarali italští mistři. Na raně barokním vstupním průčelí je hodnotná rokoková výzdoba s plastikami z dílny Ignáce Františka Platzera včetně arcibiskupského znaku Antonína Petra Příchovského nad hlavním vchodem. Plastiky Víry a Naděje na hlavní římse zhotovil Tomáš Seidan ve 2.polovině 19. stol. podle starších Platzerových návrhů. Původní plastiky putti byly nahrazeny kopiemi od Čeňka Vosmíka z r. 1899. Stejný autor vytvořil i sochu sv.Jana Nepomuckého. Interiér je převážně rokokový - např. ve 2. patře visí původní rokové lustry, kachlová kamna mají reliéfní výzdobu. Velmi cenný je soubor devíti francouzských tapiserií s tematikou Nové Indie, pozornost si zaslouží také portrétní galerie pražských arcibiskupů v jídelně. Mezi obrazy jsou díla Petra Brandla a Michaela Václava Halbaxe. Ze závěru vrcholné gotiky pocházejí ostatkové busty sv. Petra a Pavla z r. 1413.

Pražským arcibiskupům slouží palác od r. 1562 nepřetržitě až do dnešních dnů.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Maiselova synagoga
Maiselova synagoga
27.března 2020
Maiselova synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze. Vznik Maiselovy synagogy Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města...

přečti celý článek...
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
27.března 2020
Starý židovský hřbitov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Starý židovský hřbitov de nachází v Praze 1 - Josefově, fungoval nejspíše od roku 1439 do roku 1786. Dříve mu byl předchůdcem hřbitov z Nového Města nazývaný jako Židovská zahrada. Po uzavření hřbitova začala židovská komunita využívat původní morový hřbitov v Praze...

přečti celý článek...
Staronová synagoga
Staronová synagoga
23.března 2020
Staronová synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Staronová synagoga je také mezinárodně známá jako Altneuschul, je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. A zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova na...

přečti celý článek...
Židovská radnice
Židovská radnice
23.března 2020
Židovská radnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Židovská radnice se nachází v Praze 1 na Josefově vedle Staronové synagogy na Maiselově ulici a jedná se o soubor tří budov z různého období, jež přečkaly asanaci Josefova. Historie Židovské radnice První zmínky o radnici židovského města pocházejí z roku 1541, avšak...

přečti celý článek...
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
22.března 2020
Šternberský palác na Hradčanském náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Štenberský palác patří k nejvýznamějším stavbám světské architektury nastupujícího baroka. Nachází se na úplném okraji Jelenního příkopu na Hradčanském náměstí. Cesta k němu vede levým křídlem Arcibiskupského paláce. Historie Štenberského paláce Vybudoval ho...

přečti celý článek...
Klementinum
Klementinum
21.března 2020
Klementinum - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klementinum, je rozsáhlý komplex barokních budov v nejbližším okolí Karlova mostu na Starém Městě v Praze. Od roku 1676 po téměř další dvě století sloužilo Klementinum jako jezuitská kolej, ve které byla provozována škola a později univerzita. Bezprostředně po Pražském...

přečti celý článek...
Stavovské divadlo
Stavovské divadlo
19.března 2020
Stavovské divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stavovské divadlo je jedno z pražských divadel, které vévodí Ovocnému trhu na Starém Městě. Je jedním z nejstarších evropských divadel, ve kterém se podle oficiálních stránek Národního divadla v Praze (narodni-divadlo.cz) od roku 1783 datuje téměř nepřetržitý divadelní...

přečti celý článek...
Palác Sylva-Taroucca
Palác Sylva-Taroucca
16.března 2020
Palác Sylva-Taroucca - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dříve též Nostický, zvaný také palác Piccolomini nebo palác Savarin, dnes palác Sylva-Taroucca je pozdně barokní palácová stavba stojící v ulici Na příkopě 852/10, na Novém Městě v Praha 1, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Historie paláce...

přečti celý článek...