Strahovský klášter - nejstarší premonstrátský klášter v Čechách

Strahovský klášter - nejstarší premonstrátský klášter v Čechách
založení kláštera 1140
Řád premonstrátských řeholních kanovníků
zobrazit na mapě

Autor: Tereza Vaisová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Strahovský klášter - virtuální prohlídky

V městské části Strahov (na rozhraní Hradčan, Břevnova a Smíchova) stojí jeden z našich nejstarších klášterů, který nese název Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Strahovský klášter vznikl na nebezpečném místě, což mu umožnilo od západu chránit nejzranitelnější místo Pražského hradu. Název by tomu ostatně měl odpovídat, Strahov byl pravděpodobně od slova strážiti. Dnes zde sídlí památník národního písemnictví, nachází se zde slavná knihovna a obrazárna.

Historie Strahovského kláštera

Strahovský klášter byl založen roku 1140 Vladislavem II. Klášter stojící na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku je pod barokní fasádou dodnes jedním z nejzachovalejších románských staveb Evropy. Jádrem kláštera byl dvůr a celý klášter dosahoval mimořádných rozměrů – každá jeho strana dosahovala až čtyřiceti metrů. Jeho jižní křídlo těsně přiléhá ke kostelu Nanebevzetí panny Marie. Další strany jsou napojeny na kapitulní síň, refektář, hovorna a další. Součástí kláštera byl špitál, hospodářská budova, dále také mlýn a stranou v zahradě opatská rezidence. Opevněný klášter měl sloužit jako pohřebiště českých panovníků a jiných osobností.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Roku 1142 se začal stavět kostel Nanebevzetí panny Marie. Bylo sem povoláno několik premonstrátů z westfálského Steinfeldu. V roce 1178 zde byl pohřben Vladislav II. V Roku 1182 pak byla svatyně znovu vysvěcena. Po požáru v roce 1258 byl klášter přebudován. V letech 1278 a 1306 došlo k přepadení cizími vojsky. 1420 byl husitskými radikály vypleněn a následně opuštěn. Postupně opraven a znovu přebudován byl nakonec až v letech 1601-1626.

Roku 1613 byla založená opatská zahrada a o čtrnáct let později sem byly převezeny ostatky zakladatele řádu svatého Norberta. Tenhle tah zvýšil prestiž celého kláštera. Klášter byl vypleněn ještě roku 1648 Švédy. Poté následovala důležitá přestavba v barokním stylu, kterou v letech 1671-1674 vedl architekt Giovanni Domenico Orsi. Za jeho vedení vznikl Teologický sál. Po roce 1682 vybudoval Jean Baptista Mathey novou budovu opatství.

Klášter utrpěl značné škody v době, kdy Prahu okupovali Francouzi (1741). Kncem osmnáctého století došlo k přestavbám Filosofického sálu. V polovině dvacátého století byl klášter uzavřen. Řeholníci byli odsunuti do sběrných táborů. V této době byl také klášter se svým okolím upraven podle potřeb Památníku národního písemnictví. Při této příležitosti bylo zjistěno, o jak významnou zachovalou románskou památku se jedná. Po roce 1968 byly odcizeny prakticky všechny původní barokní obrazy z klášterní baziliky. Roku 1990 se areál vrátil premonstrátům a začátkem devadesátých let byl opraven.

Výzdoba baziliky

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí kláštera, byla kvůli požáru opravena stejně jako zbytek areálu v roce 1258. Opatský chrám je románská bazilika s gotickou příčnou lodí, dvěma věžemi upravenými ve stylu renesance a baroka. Dále se zde nachází i dvě boční, původně gotické, kaple. Uvnitř najdeme sochy z dílny Jana Antonína Quittainera. Klenba má výzdobu od Michala Ignáce Palliardiho. V jejích kartuších je umístěno osm obrazů ze života Panny Marie, jejichž autorem je Josef Kramolín, a také 32 mariánských symbolů od Ignáce Raaba. V kapli se nachází také 12 nástěnných obrazů legendy o svatém Norbertovi. Autorem je Vilém Neunherz. Dominantou kaple je potom mramorový oltář od Josefa Lauermanna a reliéf Nanebevzetí Panny Marie.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn
16.dubna 2020
Hořejší hostivařský - Švehlův mlýn - článek v průvodci na Praha na Dlani

V Praze 15 - Hostivaři můžete nalézt malebné venkovské stavení známé jako Švehlův mlýn. Původní usedlost vystavěna v barokním slohu byla později přestavěna do klasicistního slohu. Švehlův mlýn a jeho historie Tento mlýn, zvaný též jako Hořejší hostivařský mlýn byl...

přečti celý článek...
Dům U Klárů - Tomáškův Palác
Dům U Klárů - Tomáškův Palác
8.dubna 2020
Dům U Klárů - Tomáškův Palác - článek v průvodci na Praha na Dlani

Barokní měšťanský dům u Klárů (známý také jako Tomáškův Palác) naleznete v Praze na Malé Straně čp. 15 (v Tomášské ulici 15) v těsné blízkosti Valdštejnského náměstí. Historie Domu u Klárů Dům U Klárů s číslem popisným 15 je původně renesanční, avšak z roku...

přečti celý článek...
Zámek Ctěnice
Zámek Ctěnice
6.dubna 2020
Zámek Ctěnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

K samotnému zámku Ctěnice patří i poměrně rozsáhlý areál, který, pochopitelně stejně jako zámek Ctěnice spadá do území osady Ctěnice, která je od roku 1950 součástí katastrálního území Vinoře, která je až od roku 1974 na území Prahy 9. Zámek je též, společně se...

přečti celý článek...
Státní opera Praha
Státní opera Praha
5.dubna 2020
Státní opera Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Národní divadlo v Praze v současnosti disponuje čtyřmi scénami a jednou z nich je i Státní operní scéna. Na Státní opeře Praha působí soubory Opery a Baletu Národního divadla. Budova se nachází na adrese Wilsonova 4, Praha 1, spadá do památkové zóny Vinohrady, Žižkov,...

přečti celý článek...
Usedlost Beránka
Usedlost Beránka
5.dubna 2020
Usedlost Beránka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Beránka, dříve známá jako Sofienhof je původně viniční usedlost v pražských Dejvicích, u křižovatky ulic U Beránky a Na Beránce. První zmínky a vincích zdej jsou z roku 1562 a viniční lis zde byl už před rokem 1645. Budova je památkově chráněna od roku 1958. Památková...

přečti celý článek...
Maiselova synagoga
Maiselova synagoga
27.března 2020
Maiselova synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze. Vznik Maiselovy synagogy Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města...

přečti celý článek...
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
27.března 2020
Starý židovský hřbitov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Starý židovský hřbitov de nachází v Praze 1 - Josefově, fungoval nejspíše od roku 1439 do roku 1786. Dříve mu byl předchůdcem hřbitov z Nového Města nazývaný jako Židovská zahrada. Po uzavření hřbitova začala židovská komunita využívat původní morový hřbitov v Praze...

přečti celý článek...
Staronová synagoga
Staronová synagoga
23.března 2020
Staronová synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Staronová synagoga je také mezinárodně známá jako Altneuschul, je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. A zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova na...

přečti celý článek...