Strahovský klášter - nejstarší premonstrátský klášter v Čechách

Strahovský klášter - nejstarší premonstrátský klášter v Čechách
založení kláštera 1140
Řád premonstrátských řeholních kanovníků
zobrazit na mapě

Autor: Tereza Vaisová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Strahovský klášter - virtuální prohlídky

V městské části Strahov (na rozhraní Hradčan, Břevnova a Smíchova) stojí jeden z našich nejstarších klášterů, který nese název Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Strahovský klášter vznikl na nebezpečném místě, což mu umožnilo od západu chránit nejzranitelnější místo Pražského hradu. Název by tomu ostatně měl odpovídat, Strahov byl pravděpodobně od slova strážiti. Dnes zde sídlí památník národního písemnictví, nachází se zde slavná knihovna a obrazárna.

Historie Strahovského kláštera

Strahovský klášter byl založen roku 1140 Vladislavem II. Klášter stojící na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku je pod barokní fasádou dodnes jedním z nejzachovalejších románských staveb Evropy. Jádrem kláštera byl dvůr a celý klášter dosahoval mimořádných rozměrů – každá jeho strana dosahovala až čtyřiceti metrů. Jeho jižní křídlo těsně přiléhá ke kostelu Nanebevzetí panny Marie. Další strany jsou napojeny na kapitulní síň, refektář, hovorna a další. Součástí kláštera byl špitál, hospodářská budova, dále také mlýn a stranou v zahradě opatská rezidence. Opevněný klášter měl sloužit jako pohřebiště českých panovníků a jiných osobností.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Roku 1142 se začal stavět kostel Nanebevzetí panny Marie. Bylo sem povoláno několik premonstrátů z westfálského Steinfeldu. V roce 1178 zde byl pohřben Vladislav II. V Roku 1182 pak byla svatyně znovu vysvěcena. Po požáru v roce 1258 byl klášter přebudován. V letech 1278 a 1306 došlo k přepadení cizími vojsky. 1420 byl husitskými radikály vypleněn a následně opuštěn. Postupně opraven a znovu přebudován byl nakonec až v letech 1601-1626.

Roku 1613 byla založená opatská zahrada a o čtrnáct let později sem byly převezeny ostatky zakladatele řádu svatého Norberta. Tenhle tah zvýšil prestiž celého kláštera. Klášter byl vypleněn ještě roku 1648 Švédy. Poté následovala důležitá přestavba v barokním stylu, kterou v letech 1671-1674 vedl architekt Giovanni Domenico Orsi. Za jeho vedení vznikl Teologický sál. Po roce 1682 vybudoval Jean Baptista Mathey novou budovu opatství.

Klášter utrpěl značné škody v době, kdy Prahu okupovali Francouzi (1741). Kncem osmnáctého století došlo k přestavbám Filosofického sálu. V polovině dvacátého století byl klášter uzavřen. Řeholníci byli odsunuti do sběrných táborů. V této době byl také klášter se svým okolím upraven podle potřeb Památníku národního písemnictví. Při této příležitosti bylo zjistěno, o jak významnou zachovalou románskou památku se jedná. Po roce 1968 byly odcizeny prakticky všechny původní barokní obrazy z klášterní baziliky. Roku 1990 se areál vrátil premonstrátům a začátkem devadesátých let byl opraven.

Výzdoba baziliky

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí kláštera, byla kvůli požáru opravena stejně jako zbytek areálu v roce 1258. Opatský chrám je románská bazilika s gotickou příčnou lodí, dvěma věžemi upravenými ve stylu renesance a baroka. Dále se zde nachází i dvě boční, původně gotické, kaple. Uvnitř najdeme sochy z dílny Jana Antonína Quittainera. Klenba má výzdobu od Michala Ignáce Palliardiho. V jejích kartuších je umístěno osm obrazů ze života Panny Marie, jejichž autorem je Josef Kramolín, a také 32 mariánských symbolů od Ignáce Raaba. V kapli se nachází také 12 nástěnných obrazů legendy o svatém Norbertovi. Autorem je Vilém Neunherz. Dominantou kaple je potom mramorový oltář od Josefa Lauermanna a reliéf Nanebevzetí Panny Marie.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Toulcův dvůr
Toulcův dvůr
25.února 2020
Toulcův dvůr - článek v průvodci na Praha na Dlani

Toulcův dvůr je unikátní soubor historických památkově chráněných budov. Je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Není zajímavý pouze kvůli své farmě a přírodnímu areálu, ale jeho historie sahá až do samého středověku.Tuto...

přečti celý článek...
Divadlo na Vinohradech
Divadlo na Vinohradech
21.února 2020
Divadlo na Vinohradech - článek v průvodci na Praha na Dlani

Severní straně Náměstí Míru dominuje významná budova Divadla na Vinohradech. Architektonicky velmi zajímavou stavbu projektoval Alois Jan Čenský a vznikla v letech 1905-07 pod taktovkou stavitelů Jana Majera a Josefa Veselého. Divadlo je postaveno převážně ve stylu novorenesance,...

přečti celý článek...
Desfourský palác
Desfourský palác
21.února 2020
Desfourský palác - článek v průvodci na Praha na Dlani

Název Desfourský palác nese trojpatrový řadový nárožní dům z období naoklasicismu. Najdeme ho v ulici Na Florenci na Novém Městě v Praze. Jedná se o obytnou budovu palácového typu, kterou postavil architekt Josef Ondřej Kranner v letech 1845-47 v Teisingerově zahradě. Na první...

přečti celý článek...
Dům u Hybernů
Dům u Hybernů
21.února 2020
Dům u Hybernů - článek v průvodci na Praha na Dlani

Na Hybernské ulici na Novém Městě se nachází řada paláců a v jejich čele stojí rozlehlý dům palácového typu U Hybernů. Jeho vznik se datuje na začátek 19. století, kdy byl přestavěn z původně barokního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie z let 1652-1659, který...

přečti celý článek...
Zámeček Hanspaulka
Zámeček Hanspaulka
17.února 2020
Zámeček Hanspaulka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hanspaulka je barokní zámeček s obdelníkovým půdorysem a bývalá zemědělská usedlost, v Praze - Dejvicích na ulici Šárecká. Zámeček je i se svými zahradami chráněn jako kulturní památka České republiky. Historie zámečku Hanspaulka Vinice v oblasti dnešního zámečku...

přečti celý článek...
Národní divadlo
Národní divadlo
16.února 2020
Národní divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Národní divadlo je jedním z nejznámějších divadel v České republice. Samotná novorenesanční budova divadla stojí v Praze na rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém Městě. Jedná se o národní kulturní památku, významnou jak z hlediska kulturního a...

přečti celý článek...
Slovanský dům
Slovanský dům
15.února 2020
Slovanský dům - článek v průvodci na Praha na Dlani

Slovanský dům je pražské obchodní centrum z koce 20. století v samém centru hlavního města České republiky, v ulici Na Příkopě. Objekt prošel velmi nákladnou přestavbou, provedenou firmou Subbtera, jejíž investorembyla jedna ze společností vlastněná podnikatelem Sebastianem...

přečti celý článek...
Pivovar u Fleků
Pivovar u Fleků
14.února 2020
Pivovar u Fleků - článek v průvodci na Praha na Dlani

Pivovar a restaurace U Fleků patří k nejznámějším a nejvyhledávanějším památkám Nového Města v Praze. Jedná se o jednu z hlavních turistických atrakcí města a nejstarší český pivovar. Podnik stojí v Křemencově ulici na Praze 1 a kromě pivovaru nabízí podnik také...

přečti celý článek...