Toulcův dvůr
sloh: Gotika a Baroko
výstavba Toulcova dvora cca 1362
zobrazit na mapě

Autor: Anna Hýlová
25.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Toulcův dvůr je unikátní soubor historických památkově chráněných budov. Je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve Státním seznamu kulturních památek. Není zajímavý pouze kvůli své farmě a přírodnímu areálu, ale jeho historie sahá až do samého středověku.Tuto památku naleznete v Praze-Hostivaři v blízkosti sídliště Košík.

Dějiny Toulcova dvora

Vznikl přestavbou hostivařské tvrze. Která má v písemných pramenech první zmínku 11. června roku 1364, v polovině 16. stol.

Byl tehdy součástí dvora, který již delší dobu patřil Sázavskému klášteru a poté ho dostal se vsí a spolu s rychtou do zástavy od sázavského opata Vojtěcha rychtář Petřík z Lešťan. Objekt byl přestavěn pozdně goticky a renesančně. V průběhu 18.a 19.století vznikaly další budovy jako třeba tvrz. Dále spravovalo hostivařské panství nejvyšší purkrabství. V držbě ho měli stavové Království českého a roku 1866 přešel pod správu "obce království Českého".

V období let 1870-1919 zde měla modřanská rafinerie cukru pobočku. A po první světové válce byl zemský Hostivařský dvůr zestátněn.

Posledními hospodařícími byla rodina Toulců, podle kterých nese dvůr nynější název. V roce 1950 byla rodina nucena dvůr opustit a dostal ho do správy Státní statek Praha, jenž v Toulcově dvoře zprovoznil výrobnu krmných směsí pro prasata a stodoly přestavěl na průmyslové místa pro výrobu. Avšak díky protestu obyvatel místního sídliště byla výroba v roce 1989 pozastavena. Tyto opuštěné objekty získalo roku 1992 město a po konstrukci zde zahájilo činnost neziskové ekologické středisko výchovy hlavního města Prahy.

Toulcův dvůr popis usedlosti

Současná podoba dvora je obrazem barokní ch a klasicistních stavebních etap. Rozsáhlé nádvoří má půdorys ve tvaru písmene L. Tzv. Zámeček, stojí na severní straně. Je to barokně klasicistní patrové stavení z doby okolo roku 1780. Dvůr ze severu uzavírají stodoly s pří stavbami novodobého stylu, jižní stranu chlévy. Nejstarší budovou v areálu je částečně dochovaná sýpka, jenž obsahuje zbytek tvrze ze 14. století. Byla postavěna ve čtvercovém půdorysu, s hrotitým portálem a oblými nárožími. K chráněným budovám patří také 8 ha pozemků se zajímavými přírodními společenstvy jako jsou třeba mokřady, lužní les, louky. Je zde chov domácí drůbeže, huculských koní, ovcí, koz, aj.

Toulcův dvůr a jeho dnešní využití

Toulcův dvůr je především využíván jako centrum ekologické výchovy a vzdělávání pro všechny generace a jako zázemí několika ekologických organizací.

Areál je pronajatý na 50 let, provozovateli, což je Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Tento areál je volně přístupný každý den. Okolo Toulcova dvora byla v roce 2016 prodloužena červená turistická značka KČT do starých Záběhlic, jenž po mnoho desetiletí ve směru od Průhonic končila u Maratova náměstí. Avšak jméno dvora je na směrovkách milně zaměněn na Toulovcův dvůr.

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Maiselova synagoga
Maiselova synagoga
27.března 2020
Maiselova synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze. Vznik Maiselovy synagogy Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města...

přečti celý článek...
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
27.března 2020
Starý židovský hřbitov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Starý židovský hřbitov de nachází v Praze 1 - Josefově, fungoval nejspíše od roku 1439 do roku 1786. Dříve mu byl předchůdcem hřbitov z Nového Města nazývaný jako Židovská zahrada. Po uzavření hřbitova začala židovská komunita využívat původní morový hřbitov v Praze...

přečti celý článek...
Staronová synagoga
Staronová synagoga
23.března 2020
Staronová synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Staronová synagoga je také mezinárodně známá jako Altneuschul, je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. A zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova na...

přečti celý článek...
Židovská radnice
Židovská radnice
23.března 2020
Židovská radnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Židovská radnice se nachází v Praze 1 na Josefově vedle Staronové synagogy na Maiselově ulici a jedná se o soubor tří budov z různého období, jež přečkaly asanaci Josefova. Historie Židovské radnice První zmínky o radnici židovského města pocházejí z roku 1541, avšak...

přečti celý článek...
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
22.března 2020
Šternberský palác na Hradčanském náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Štenberský palác patří k nejvýznamějším stavbám světské architektury nastupujícího baroka. Nachází se na úplném okraji Jelenního příkopu na Hradčanském náměstí. Cesta k němu vede levým křídlem Arcibiskupského paláce. Historie Štenberského paláce Vybudoval ho...

přečti celý článek...
Klementinum
Klementinum
21.března 2020
Klementinum - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klementinum, je rozsáhlý komplex barokních budov v nejbližším okolí Karlova mostu na Starém Městě v Praze. Od roku 1676 po téměř další dvě století sloužilo Klementinum jako jezuitská kolej, ve které byla provozována škola a později univerzita. Bezprostředně po Pražském...

přečti celý článek...
Stavovské divadlo
Stavovské divadlo
19.března 2020
Stavovské divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stavovské divadlo je jedno z pražských divadel, které vévodí Ovocnému trhu na Starém Městě. Je jedním z nejstarších evropských divadel, ve kterém se podle oficiálních stránek Národního divadla v Praze (narodni-divadlo.cz) od roku 1783 datuje téměř nepřetržitý divadelní...

přečti celý článek...
Palác Sylva-Taroucca
Palác Sylva-Taroucca
16.března 2020
Palác Sylva-Taroucca - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dříve též Nostický, zvaný také palác Piccolomini nebo palác Savarin, dnes palác Sylva-Taroucca je pozdně barokní palácová stavba stojící v ulici Na příkopě 852/10, na Novém Městě v Praha 1, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Historie paláce...

přečti celý článek...