Židovská radnice - Maiselova radnice

Židovská radnice - Maiselova radnice
sloh: Rokoko
výstavba radnice 1577
zobrazit na mapě

Autor: Anna Hýlová
23.března 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Židovská radnice - virtuální prohlídky

Židovská radnice se nachází v Praze 1 na Josefově vedle Staronové synagogy na Maiselově ulici a jedná se o soubor tří budov z různého období, jež přečkaly asanaci Josefova.

Historie Židovské radnice

První zmínky o radnici židovského města pocházejí z roku 1541, avšak nynější základ radnice pochází z roku 1577, kdy se stavěla spolu s Vysokou synagogou ve stylu vrcholné renesace a u vzniku stál významný stavitel Panacius Roder. Dříve tato synagoga patřila k radnici a nazývalo se jí proto také „ Radniční“. Radnice vyhořela v roce 1689 a o její přestavbu se postaral P. I. Bayer, avšak již ve slohu raného baroka. K radnici byl přikoupen dříve renesanční dům a k sjednocení jejich stylů došlo v roce 1754. Její stavební udržování bylo financováno tehdejším primasem židovského ghetta, Mordechajem Maiselem. Rokoková přestavba proběhla tedy v letech 1762 - 1763 podle projektu J. Schwanitzera, a týkala se především hlavně exteriéru.

Celková rekonstrukce Židovské radnice pak proběhla až v 50. a 60. letech 19. Století. Jako poslední úprava byla vestavba galerie do velkého sálu. M. Blecha, dle svého projektu radnici rozšířil v roce 1908, když se snažil o architektonické sjednocení s původní stavbou.

Popis Židovské radnice

Jak již bylo zmíněno, nejstarší z objektů komplexu je tzv. Maiselova radnice, známá jako Židovská radnice. Je to o třípodlažní nárožní budova na rohu ulic Červené a Maiselovy, s rokokovou fasádou, zakončenou věžičkou s římskými a hebrejskými hodinami.

Východní část Židovské radnice tvoří samostatná budova Vysoké synagogy, s průčelím vzhlížejícím do ulice Červená (naproti Staronové synagóze), jež však je vnitřně s prostorami radnice spojena.

Do počátku 20. století vedla při východní straně velmi úzká slepá ulička V kolnách, jejíž zbytky se částečně dochovaly na dvoře objektu,jež jsou však nepřístupné. Na rohu se pak dochoval barokní patník, částečně přikrytý hmotou vedlejší stavby. Nejnovější část celé budovy Židovské radnice se otevírá fasádou do ulice Maiselovy směrem k severozápadu.

V této době sídlí v objektu Federace židovských obci v České republice, Židovská náboženská obec v Praze, rabinát, vydavatelství Sefer, redakce Věstníku židovských náboženských obcí Roš chodeš, řada židovských kulturních a osvětových institucí a košer Restaurace. Rovněž se zde pořádají kulturní a společenské akce a výstavy.

Židovské Hodiny na Židovské radnici

Na radnici jsou k vidění také hodiny, které mají kromě obyčejných běžných ciferníků na věžičce ještě jeden, a to s hebrejskými číslicemi, jehož rafičky se pohybují opačným směrem. Jde o záměrnou podobnost se Staroměstským orlojem, vyjadřující městský patriotismus pražských Židů.

Hodiny jsou poháněny původním ručně natahovaným hodinovým strojem z roku 1764, z doby přestavby radnice po požáru. Židovské hodiny jdoucí pozpátku jsou známé i díky Apollinairově Pásmu.

„Podoben Lazaru kterého světlo drtí
Pozpátku točí se ručičky hodin v židovské čtvrti
A ty couváš ve vlastním životě pomalu
Jda na Hradčany nahoru a poslouchaje k večeru
Jak v hospodách české písně zpívají“


- G. Apollinaire: Pásmo. Překlad. K. Čapek

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Maiselova synagoga
Maiselova synagoga
27.března 2020
Maiselova synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Maiselova synagoga patří do památek bývalého pražského židovského města. V současnosti však náleží pražské Židovské obci a je spravována Židovským muzeem v Praze. Vznik Maiselovy synagogy Za celou synagogou stojí významný finančník, primas pražského Židovského města...

přečti celý článek...
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
27.března 2020
Starý židovský hřbitov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Starý židovský hřbitov de nachází v Praze 1 - Josefově, fungoval nejspíše od roku 1439 do roku 1786. Dříve mu byl předchůdcem hřbitov z Nového Města nazývaný jako Židovská zahrada. Po uzavření hřbitova začala židovská komunita využívat původní morový hřbitov v Praze...

přečti celý článek...
Staronová synagoga
Staronová synagoga
23.března 2020
Staronová synagoga - článek v průvodci na Praha na Dlani

Staronová synagoga je také mezinárodně známá jako Altneuschul, je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům. A zároveň je jednou z nejstarších dochovaných synagog ve střední Evropě a také nejstarší dochovanou stavbou Josefova na...

přečti celý článek...
Židovská radnice
Židovská radnice
23.března 2020
Židovská radnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Židovská radnice se nachází v Praze 1 na Josefově vedle Staronové synagogy na Maiselově ulici a jedná se o soubor tří budov z různého období, jež přečkaly asanaci Josefova. Historie Židovské radnice První zmínky o radnici židovského města pocházejí z roku 1541, avšak...

přečti celý článek...
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
Šternberský palác na Hradčanském náměstí
22.března 2020
Šternberský palác na Hradčanském náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Štenberský palác patří k nejvýznamějším stavbám světské architektury nastupujícího baroka. Nachází se na úplném okraji Jelenního příkopu na Hradčanském náměstí. Cesta k němu vede levým křídlem Arcibiskupského paláce. Historie Štenberského paláce Vybudoval ho...

přečti celý článek...
Klementinum
Klementinum
21.března 2020
Klementinum - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klementinum, je rozsáhlý komplex barokních budov v nejbližším okolí Karlova mostu na Starém Městě v Praze. Od roku 1676 po téměř další dvě století sloužilo Klementinum jako jezuitská kolej, ve které byla provozována škola a později univerzita. Bezprostředně po Pražském...

přečti celý článek...
Stavovské divadlo
Stavovské divadlo
19.března 2020
Stavovské divadlo - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stavovské divadlo je jedno z pražských divadel, které vévodí Ovocnému trhu na Starém Městě. Je jedním z nejstarších evropských divadel, ve kterém se podle oficiálních stránek Národního divadla v Praze (narodni-divadlo.cz) od roku 1783 datuje téměř nepřetržitý divadelní...

přečti celý článek...
Palác Sylva-Taroucca
Palác Sylva-Taroucca
16.března 2020
Palác Sylva-Taroucca - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dříve též Nostický, zvaný také palác Piccolomini nebo palác Savarin, dnes palác Sylva-Taroucca je pozdně barokní palácová stavba stojící v ulici Na příkopě 852/10, na Novém Městě v Praha 1, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Historie paláce...

přečti celý článek...