Klánovický les - největší lesní komplex v Praze

Klánovický les - největší lesní komplex v Praze
rozloha Klánovického lesa 400 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Hanka Zezulová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Klánovický les, který se rozkládá na území čítající 400 hektarů, je největším pražským lesním komplexem. Část spadá do okresu Praha-východ a prostírá se na území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice. Další část je na území středočeských obcí Šestajovice, Jirny a Úvaly. Železniční trať jej rozděluje na severní a jižní. Je součástí přírodního parku Klánovice – Čihadla, který čítá, spolu s loukami a pastvinami, přes 1000 ha.

Historie Klánovického lesa

Na území lesa se dříve rozprostíraly středověké vesnice, které byly zničeny švédskými vojsky za třicetileté války. Dodnes je v lese možné najít jejich pozůstatky. Například z největší zaniklé osady, která se jmenovala Žák, se dodnes dochovaly zbytky hrází rybníků a zděná středověká studna. Poslední zmínka o této obci pochází z roku 1615. V lese jsou ale doloženy i starší objekty, než je vesnice Žák. Například tvrz Slavětice, která stála v části lesa zvané Vidrholec, je doložena do roku 1227. Z tvrze se bohužel dochovaly jen stopy, jsou ale chráněné jako archeologická kulturní památka. Na jejím místě později stál poplužní dvůr, později lichtenštejnská myslivna.

Východní část Klánovického lesa zvané Vidrholec (případně Fiedrholec), za sebou má, stejně jako zbytek lesa, zajímavou historii. Ve středověku v něm své „řemeslo“ provozovali zloději a mordci, kteří napadali nejen okolní vsi, ale především velmi důležitou císařskou silnici. První zprávy o řádění pochází z roku 1142, kdy kníže Vladislav nechal les obklíčit, loupežníky pochytat, uvěznit a popravit. O tomto řádění nalezneme doklady v katovských, neboli smolných knihách. Řádit a loupit se nepřestalo asi až do 16./17. století.

Prostředí a využití Klánovického lesa

V Klánovickém lese jsou dobré podmínky pro pěší i cyklistickou rekreaci – lesem vede množství turistických stezek. Spojit příjemné s užitečným můžete také díky naučné stezce, která začíná u klánovického nádraží. Ta vznikla díky činnosti Českého svazu ochránců přírody.

Flóra v Klánovickém lese

Na území rezervace jsou významně zastoupeny dubové a dubohabrové lesy. Mohou se objevit i ojedinělé druhy – například vzácná bříza pýřitá, místy se také objevuje bylina Prha arnika. Ze stromů ještě návštěvník může narazit například na rozsáhlé březové háje, které se rozkládají v Cyrilově, severní části parku. V chladnějších místech lze najít rozmanité druhy rostlin, například silně aromatický devětsil bílý, nebo na původní druh našich lesů – kapraď samec nebo největšího zástupce kapradin v ČR – kapradiník horský. Na území lesa je také rozmanitá mykoflóra - najít lze jak lupenaté houby, tak hřiby.

Fauna v Klánovickém lese

Stejně jako flóra, je i fauna rozmanitá. Z bezobratlých se v lese vyskytují např. mandelinkovití, v podmáčeném prostředí narazíte na vzácné druhy pavouků či střevlíkovité brouky. Mezi obojživelné obyvatele se řadí skokan štíhlý, kuňka obecná i čolek velký. V lese sídlí také až 50 druhů ptáků, například datel černý, káně lesní a krahujec obecný, ze sov pak puštík obecný a kalous ušatý.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
ZOO - Zoologická zahrada Praha
ZOO - Zoologická zahrada Praha
23.února 2020
ZOO - Zoologická zahrada Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Zoologická zahrada hlavního města Praha je chloubou Trojské kotliny. Byla otevřenav roce 1931 ještě jako staveniště a dodnes je považována za nejkrásnější v Evropě. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl profesor Jiří Janda – cestovatel, zoologa...

přečti celý článek...
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
21.února 2020
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...