Klánovický les - největší lesní komplex v Praze

Klánovický les - největší lesní komplex v Praze
rozloha Klánovického lesa 400 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Hanka Zezulová
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Klánovický les, který se rozkládá na území čítající 400 hektarů, je největším pražským lesním komplexem. Část spadá do okresu Praha-východ a prostírá se na území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice. Další část je na území středočeských obcí Šestajovice, Jirny a Úvaly. Železniční trať jej rozděluje na severní a jižní. Je součástí přírodního parku Klánovice – Čihadla, který čítá, spolu s loukami a pastvinami, přes 1000 ha.

Historie Klánovického lesa

Na území lesa se dříve rozprostíraly středověké vesnice, které byly zničeny švédskými vojsky za třicetileté války. Dodnes je v lese možné najít jejich pozůstatky. Například z největší zaniklé osady, která se jmenovala Žák, se dodnes dochovaly zbytky hrází rybníků a zděná středověká studna. Poslední zmínka o této obci pochází z roku 1615. V lese jsou ale doloženy i starší objekty, než je vesnice Žák. Například tvrz Slavětice, která stála v části lesa zvané Vidrholec, je doložena do roku 1227. Z tvrze se bohužel dochovaly jen stopy, jsou ale chráněné jako archeologická kulturní památka. Na jejím místě později stál poplužní dvůr, později lichtenštejnská myslivna.

Východní část Klánovického lesa zvané Vidrholec (případně Fiedrholec), za sebou má, stejně jako zbytek lesa, zajímavou historii. Ve středověku v něm své „řemeslo“ provozovali zloději a mordci, kteří napadali nejen okolní vsi, ale především velmi důležitou císařskou silnici. První zprávy o řádění pochází z roku 1142, kdy kníže Vladislav nechal les obklíčit, loupežníky pochytat, uvěznit a popravit. O tomto řádění nalezneme doklady v katovských, neboli smolných knihách. Řádit a loupit se nepřestalo asi až do 16./17. století.

Prostředí a využití Klánovického lesa

V Klánovickém lese jsou dobré podmínky pro pěší i cyklistickou rekreaci – lesem vede množství turistických stezek. Spojit příjemné s užitečným můžete také díky naučné stezce, která začíná u klánovického nádraží. Ta vznikla díky činnosti Českého svazu ochránců přírody.

Flóra v Klánovickém lese

Na území rezervace jsou významně zastoupeny dubové a dubohabrové lesy. Mohou se objevit i ojedinělé druhy – například vzácná bříza pýřitá, místy se také objevuje bylina Prha arnika. Ze stromů ještě návštěvník může narazit například na rozsáhlé březové háje, které se rozkládají v Cyrilově, severní části parku. V chladnějších místech lze najít rozmanité druhy rostlin, například silně aromatický devětsil bílý, nebo na původní druh našich lesů – kapraď samec nebo největšího zástupce kapradin v ČR – kapradiník horský. Na území lesa je také rozmanitá mykoflóra - najít lze jak lupenaté houby, tak hřiby.

Fauna v Klánovickém lese

Stejně jako flóra, je i fauna rozmanitá. Z bezobratlých se v lese vyskytují např. mandelinkovití, v podmáčeném prostředí narazíte na vzácné druhy pavouků či střevlíkovité brouky. Mezi obojživelné obyvatele se řadí skokan štíhlý, kuňka obecná i čolek velký. V lese sídlí také až 50 druhů ptáků, například datel černý, káně lesní a krahujec obecný, ze sov pak puštík obecný a kalous ušatý.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...