Radotínské skály
rozloha údolí 28,3 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Přírodní památka Radotínské skály s rozlohou 28,3 ha jsou na území hlavního města Prahy chráněnou památkou od roku 1988. Důvodem ochrany je odkrytí geologického profilu prvohorních usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství), přes spodní silur, hranici silur - devon s několika nalezišti zkamenělin.

Základní informace o Radotínských skalách

Radotínské skály jsou přírodní památkou vyhlášenou v r. 1988 a chrání tři oddělené části levého svahu údolí Radotínského potoka za severním okrajem Radotína. Téměř souvislý geologický profil tvoří skalní výchozy a stěny opuštěných lomů, dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v nejvyšším ordoviku, siluru a spodním devonu. Jedná se o opěrný geologický profil ke globálnímu stratotypu hranice silur - devon v Čechách, který patří k nejlepším v Čechách.

Radotínské skály a archeologické naleziště

Vyskytuje se zde několik nalezišť zkamenělin hlavně ramenonožců, mlžů, gastropodů, triobitů, hlavonožců a graptolitů, která znal již Joachim Barrande. Ta nejznámější jsou hlavně v tzv. Antipleurově rokli proti ústí Koňského údolí, dále v oblasti tzv. Šikmé skály.

Rostliny, dřeviny a flóra Radotínských skál

Na těchto skalách poblíž Lochkovské cementárny rostla původně teplomilná doubrava, což dokazují jednotlivé exempláře dubu pýřitého a keře dřínu jarního. Hojná jsou společenstva skalní stepi (devaterník šedý, ostřice nízká). Prach z cementárny samozřejmě vegetaci nesvědčil, přežívaly jen nejodolnější druhy jako třeba bělozářka liliovitá. Po opatřeních v 90. letech 20. stol. (prašnost byla výrazněna snížena) se naštěstí řada druhů obnovila. Dnes se tu vyskytuje např. kavyl vláskovitý, pcháč bělohlavý, mochna písečná, vousatka prstnatá. Pro plošiny nad skalním ostrohem jsou typické keře hlohu, svahy s malým starým lomem jsou osázeny akátem a na hraně lůmku rostou společenstva skalní stepi, strmou břidlicovou skálu nad okrajem Radotína porůstá slanomilná vegetace. Z vyskytujících se hub stojí v přírodní rezervaci Radotínské skály za pozornost hlavně hvězdovka Pouzarova a žaludice tuhá.

Radotínské skály a hodnotná fauna

Hodnotná fauna se zdržuje hlavně na vápencích. Hojně se zdevyskytují střevlíkovití brouci, dále nosatcovití i další, např. někteří reliktní mandelinkovití. Na skalních stepích se objevuje vzácný vrubounovitý brouk Sisyphusschaefferi. Prostředí vyhovuje motýlům (bělásci, modrásci aj.) a blanokřídlým - mj. zde žijí některé vzácné teplomilné včely. Za teplem se sem stahují i někteří pavouci.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Stanice metra Depo Hostivař
Stanice metra Depo Hostivař
16.dubna 2020
Stanice metra Depo Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Depo Hostivař slouží jako konečná stanice linky A pražského metra. Depo leží na okraji Strašnic v Praze 10 a velmi významný je zde možný přestup mezi metrem a autobusy do Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Původně se jednalo také o konečnou autobusů z Dubče a některých...

přečti celý článek...
Švehlova sokolovna
Švehlova sokolovna
15.dubna 2020
Švehlova sokolovna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 674 v Praze 15 Hostivaři, cca 100 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé...

přečti celý článek...
Vodní nádrž Hostivař
Vodní nádrž Hostivař
15.dubna 2020
Vodní nádrž Hostivař - článek v průvodci na Praha na Dlani

Tato vodní plocha, známá též jako Hostivařská přehrada je přehradní nádrž na potoce Botiči, ležící v jihovýchodním cípu Prahy. Plocha vodní nádrže Hostivař orozloze 42 ha se rozlévá na třech městských částech - Praha 11, 15 a Praha-Petrovice. Hladina přehrady leží...

přečti celý článek...
Přírodní památka Meandry Botiče
Přírodní památka Meandry Botiče
15.dubna 2020
Přírodní památka Meandry Botiče - článek v průvodci na Praha na Dlani

V jihovýchodní části Prahy naleznete přírodní památku Meandry Botiče, kterou tvoří pozůstatky údolní nivy potoka Botiče, který zde protéká téměř dva metry hlubokým přirozeně meandrujícím korytem, jež je lemováno břehovými porosty. Vyskytují se zde významná vodní...

přečti celý článek...
Potok Botič
Potok Botič
16.dubna 2020
Potok Botič - článek v průvodci na Praha na Dlani

Malá říčka spadající do povodí Vltavy se jménem Botič protéká územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ve kterém se jedná o jeden z nejdelších pražských potoků, protože Botič má 34,5 km, z čehož 21 km je na území Prahy a 1,2 km v Praze protéká potrubím....

přečti celý článek...
Michelská plynárna
Michelská plynárna
8.dubna 2020
Michelská plynárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Plynárna Michle leží samozřejmě v katastrálním území Michle na Praze 4 a byla vybudována mezi lety 1925 až 1927 podle plánů architekta Josefa Kalouse, což proběhlo na úkor tepláren na Žižkově a v Holešovicích, které byly původu staršího. K blízkým objektům Michelské...

přečti celý článek...
Přírodní památka Baba
Přírodní památka Baba
6.dubna 2020
Přírodní památka Baba - článek v průvodci na Praha na Dlani

Baba je přírodní památka na území Praha-Dejvice, která je tvořena velice nápadnou skalní ostrožnou, která ční an levém břehu řeky Vltavy. Na severu je katastrální území památky ohraničeno ulicí V Podbabě, na jihu ulicí Paťanka a na západě přírodní památka přímo...

přečti celý článek...
Podleský rybník v Praze
Podleský rybník v Praze
5.dubna 2020
Podleský rybník v Praze - článek v průvodci na Praha na Dlani

Svojí rozlohou 14,14 ha je Podleský rybník druhý největší rybník v Praze (větší je pouze Počernický rybník) a při svém objemu 355.000 m3 je taktéž druhý (objemem je větsí pouze Kyjský rybník). Rybník leží mezi katastrálními částmi Dubeč a Uhříněves na Praze 10 v...

přečti celý článek...