Radotínské skály
rozloha údolí 28,3 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Praha na Dlani
14.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Přírodní památka Radotínské skály s rozlohou 28,3 ha jsou na území hlavního města Prahy chráněnou památkou od roku 1988. Důvodem ochrany je odkrytí geologického profilu prvohorních usazeninami od nejvyššího ordoviku (kosovské souvrství), přes spodní silur, hranici silur - devon s několika nalezišti zkamenělin.

Základní informace o Radotínských skalách

Radotínské skály jsou přírodní památkou vyhlášenou v r. 1988 a chrání tři oddělené části levého svahu údolí Radotínského potoka za severním okrajem Radotína. Téměř souvislý geologický profil tvoří skalní výchozy a stěny opuštěných lomů, dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v nejvyšším ordoviku, siluru a spodním devonu. Jedná se o opěrný geologický profil ke globálnímu stratotypu hranice silur - devon v Čechách, který patří k nejlepším v Čechách.

Radotínské skály a archeologické naleziště

Vyskytuje se zde několik nalezišť zkamenělin hlavně ramenonožců, mlžů, gastropodů, triobitů, hlavonožců a graptolitů, která znal již Joachim Barrande. Ta nejznámější jsou hlavně v tzv. Antipleurově rokli proti ústí Koňského údolí, dále v oblasti tzv. Šikmé skály.

Rostliny, dřeviny a flóra Radotínských skál

Na těchto skalách poblíž Lochkovské cementárny rostla původně teplomilná doubrava, což dokazují jednotlivé exempláře dubu pýřitého a keře dřínu jarního. Hojná jsou společenstva skalní stepi (devaterník šedý, ostřice nízká). Prach z cementárny samozřejmě vegetaci nesvědčil, přežívaly jen nejodolnější druhy jako třeba bělozářka liliovitá. Po opatřeních v 90. letech 20. stol. (prašnost byla výrazněna snížena) se naštěstí řada druhů obnovila. Dnes se tu vyskytuje např. kavyl vláskovitý, pcháč bělohlavý, mochna písečná, vousatka prstnatá. Pro plošiny nad skalním ostrohem jsou typické keře hlohu, svahy s malým starým lomem jsou osázeny akátem a na hraně lůmku rostou společenstva skalní stepi, strmou břidlicovou skálu nad okrajem Radotína porůstá slanomilná vegetace. Z vyskytujících se hub stojí v přírodní rezervaci Radotínské skály za pozornost hlavně hvězdovka Pouzarova a žaludice tuhá.

Radotínské skály a hodnotná fauna

Hodnotná fauna se zdržuje hlavně na vápencích. Hojně se zdevyskytují střevlíkovití brouci, dále nosatcovití i další, např. někteří reliktní mandelinkovití. Na skalních stepích se objevuje vzácný vrubounovitý brouk Sisyphusschaefferi. Prostředí vyhovuje motýlům (bělásci, modrásci aj.) a blanokřídlým - mj. zde žijí některé vzácné teplomilné včely. Za teplem se sem stahují i někteří pavouci.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
ZOO - Zoologická zahrada Praha
ZOO - Zoologická zahrada Praha
23.února 2020
ZOO - Zoologická zahrada Praha - článek v průvodci na Praha na Dlani

Zoologická zahrada hlavního města Praha je chloubou Trojské kotliny. Byla otevřenav roce 1931 ještě jako staveniště a dodnes je považována za nejkrásnější v Evropě. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl profesor Jiří Janda – cestovatel, zoologa...

přečti celý článek...
Náměstí Republiky
Náměstí Republiky
21.února 2020
Náměstí Republiky - článek v průvodci na Praha na Dlani

Jedná se o náměstí na rozhraní Starého Města a Nového Města ležící v městské části Praha 1. Historie a vznik náměstí Republiky Plocha Náměstí Republiky vznikla v 60. letech 19. století díky prostoru uvolněnému zbouráním pražských středověkých hradeb. Ještě před...

přečti celý článek...
Bohnické údolí
Bohnické údolí
16.února 2020
Bohnické údolí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi. Přírodní památka Bohnické údolí Rozloha...

přečti celý článek...
Stolová hora Vidoule
Stolová hora Vidoule
14.února 2020
Stolová hora Vidoule - článek v průvodci na Praha na Dlani

Stolová hora Vidoule patří mezi přírodní památky. Jedná se o jeden z pražských kopců, jehož výška dosahuje 371 m. n. m. Jako chráněná přírodní památka jsou označovány tři pásy svahů tohoto kopce – jižní, jihovýchodní a severní strana. Hora stojí na okraji...

přečti celý článek...
Údolí Únětického potoka
Údolí Únětického potoka
14.února 2020
Údolí Únětického potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní rezervace s názvem Údolí Únětického potoka se rozkládá přibližně na dvaašedesáti hektarech při severozápadním okraji hlavního města Prahy v katastru městské části Suchdol. Plocha hraničí s obcemi Únětice a Roztoky a představuje chráněné území, o které se...

přečti celý článek...
Karlovo náměstí
Karlovo náměstí
14.února 2020
Karlovo náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Karlovo náměstí, které se nachází na Novém Městě pražském, je největším náměstím v České republice (jeho rozloha činí 80 550 km2). V době svého založení neslo název Dobytčí trh a bylo dokonce největším náměstím v celé středověké Evropě. Historie Karlova...

přečti celý článek...
Dětský ostrov
Dětský ostrov
14.února 2020
Dětský ostrov - článek v průvodci na Praha na Dlani

Je to ostrov na řece Vltavě ležící na katastru Smíchova, stojí mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem o rozloze 1,48 ha přístupný z Janáčkova nábřeží. Dětský ostrov se nachází vedle Slovanského ostrova a Střeleckého ostrova. Od Smíchova ho odděluje pouze plavební...

přečti celý článek...
Dalejský profil
Dalejský profil
14.února 2020
Dalejský profil - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dalejský profil je Národní přírodní památka vyhlášená od roku 1992 (památkou již od roku 1982). Je zde geologický profil, sedimenty a vulkanity ordovického, silurského a spodnodevonského stáří. Na určitém skalním podkladu uvidíte vápnomilné a teplomilné skalní stepi, na...

přečti celý článek...