Městská část Praha Dolní Počernice

Městská část Praha Dolní Počernice
Obyvatel: 2.468 (31. 12. 2017)
Rozloha: 5,76 km²
Připojení k Praze: 1974
Autor: Praha na Dlani
16.ledna 2020
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
sdílej:

Městská část Praha-Dolní Počernice je jednou z 57 městských částí, ze kterých se skládá hl. město Praha. Území městské části Praha - Dolní Počernice je součástí správního obvodu Praha 14. V části obce Dolní Počernice je celkem 51 ulic, má zde sídlo celkem 256 firem. Městská část Praha-Dolní Počernice se nachází 11 km od centra metropole v její východní části. Ke dni 25. 2. 2008 zde žilo 2190 obyvatel.

Historie Dolních Počernic

První slovanští osadníci pozdějších Dolních Počernic si vybrali pro svá obydlí místo v blízkosti starých dálkových cest, s vazbou na Trstenickou stezku a další důležité zemské cesta, které se sbíhaly k brodu před Rokytku. Jádro nejstarší osady můžeme s největší pravděpodobností hledat v prostoru dnešní staré obce nad brodem přes zúžené mokřinaté údolí Rokytky – na mírném, před povodněmi chráněném svahu s pískovým podložím. Nepravidelně oválný obrys souboru bývalých statků zde dodnes svědčí o starobylém původu osídlení, jeho počátky byly možná ještě v hrazené osadě.

Rozpadem osady v raném středověku a s doplněním o další grunty, došlo potom zřejmě k vytvoření shlukové vsi, jejíž základní urbanistický rozvrh setrval dodnes. Lze předpokládat, že nejpozději ve 2. polovině 12. století získal osadu s okolím jako výsluhu za vojenské či jiné služby některý z knížecích družiníků, jehož jméno (ves lidí „Počerného“). Velmož si potom dal vybudovat při cestě výše nad osadou při hraně bažinatého údolí Rokytky (dnešního zámeckého parku) nepochybně dosud dřevěný sídlení dvorec. U dvorce vyrostl současně nebo o něco později nevelký vlastnický kostelík, jehož panská tribuna navazovala možná – jak bývalo obvyklé – lávkou přímo na obytné patro feudálního sídla. Základní hmota jednolodního románského kostelíka s pravoúhlým kněžištěm, zděná z tesaných pískovcových kvádrů, zůstává dodnes zachována jako vzácný doklad románské stavební kultury na vesnici.

Dolní Počernice - Památky a turistické zajímavosti

Nejstarší kulturní památkou a zároveň dominantou je zde kostel Nanebevzetí Panny Marie, který vznikl někdy kolem roku 1200. Místní zámecký areál tvoří objekty starého a nového zámku čp.1, budovy mlýna čp. 2, pivovaru čp. 3, zámecká oranžerie čp. 39 a zámecký park.

Mezi další chráněné památky patří socha sv. Vavřince, Mariánský sloup a vázy na zámecké zdi. U Počernického rybníka koncem 19. století vznikla první hydrobiologická stanice, zvaná broukárna, kterou založil Dr. Antonín Frič

Současnost obce Dolní Počernice a občanská vybavenost

Městská část žije bohatým společenským životem. Občané mají k dispozici řadu sportovních a oddychových areálů. Nedílnou součástí života Dolních Počernic je Dětský domov, který také organizuje sportovní akce. V nově vybudovaném přírodním amfiteátru a kulturním centru se pravidelně pořádají Velikonoční inspirace, Vynášení Morany, Svátek sousedů, Dětský den, Májování, Vítání léta, Babí léto, Lampionový průvod, Mikuláš či Vánoční výstava. Občané i návštěvníci Dolních Počernic mohou využívat síť cyklistických stezek, jízdu na koních, rybolov a procházky po okolí, např. do Xaverovského háje či oblasti klidu Klánovice-Čihadla, jejíž součástí je i přírodní rezervace V Pískovně.Je zde základní škola Dolní Počernice, Mateřská škola DUHA Dolní Počernice, Dětský domov, občanské sdružení Sluneční zahrada, Rodinný klub "Veselý čertík" nebo Anglická mateřská škola "Orangery". V místě je i knihovna s veřejným internetem.

Dolní Počernice a sport

Občané i návštěvníci Dolních Počernic mohou využívat síť cyklistických stezek, jízdu na koních, rybolov a procházky po okolí, např. do Xaverovského háje či oblasti klidu Klánovice-Čihadla, jejíž součástí je i přírodní rezervace V Pískovně. V blízké budoucnosti by mělo dojít k realizaci rekreačního parku U Čeňku a 18jamkového golfového hřiště.

Funguje zde TJ Sokol Dolní Počernice - oddíl basketbalu a oddíl kopané. Oddíl košíkové byl založen v roce 1942 a má jednu z nejdelších a nejbohatších historií mezi menšími, tehdy ještě vesnickými oddíly v českých zemích. Oddíl kopané byl založen v roce 1913. Všechno začalo tím, že v květnu 1913, ještě tehdy za Rakousko-Uherska, se sešla parta nadšenců, kteří po vzoru již tehdy slavnějších klubů jako Sparty a Slavie, založili fotbalový kroužek, který začal vykazovat sportovní činnost. Na první pamětní schůzi bylo přijato jméno SK Dolní Počernice a jako první předseda byl zvolen pan Straka. První historický zápas v kopané s rezervou Klánovic skončil nerozhodně 1:1 a první historickou branku za naše mužstvo vsítil pan Koudela. Klubové barvy byly a stále jsou bílá a černá.

Kromě již výše zmíněných oddílů kopané a košíkové, působí v rámci jednoty dále oddíl sálové kopané a oddíl odbíjené.

Zájemci o jízdu na koni mohou navštívit jezdecký odddíl Počin V Ráji. Jsou zde i dvě cyklotrasy, a to:

 • Cyklotrasa č. 1 v Praze 14 a v Dolních Počernicích
 • Na území Prahy 14 vede trasa vesměs po veřejných komunikacích, její cesta je však je volena ulicemi s co nejmenším automobilovým provozem. Na dvou místech je třeba zdolat schody, ale v případě nádraží Praha-Kyje již MČ Praha 14 zbudovala nájezdy. Schody za Průmyslovou ulicí leží na území Prahy 9. Vzdálenost z centra do Dolních Počernic je 16 km.Z cyklotrasy č.1 je možno odbočit na východě v Dolních Počernicích na cyklotrasu ČR č. 14, která povede do Nymburka, nebo na cyklostezku ČM-DP (viz níže) a potom pokračovat komunikacemi sídliště Černý Most na cyklotrasu 0035 do Horních Počernic.
 • Cyklotrasa č. 1 z Prahy 14 do centra
 • Cyklotrasa č.1 vede od hranice Prahy 14 na Průmyslové ulici úbočím zalesněného svahu U hloubětínské vinice cestou kolem Rokytky, dále přes Hrdlořezy (strmé stoupání) a jižní hranici Vysočan až ke Spojovací ulici. V tomto úseku je to příjemná cesta buď v zeleni, nebo po silnici s minimálním provozem. Po zdolání Spojovací ulice je možno pokračovat dále přes Balkán a Pražačku na Vítkov a odtud buď do centra, nebo na Žižkov.

Dolní Počernice - Doprava

Tuto městskou část protíná železniční těleso trati Praha - Kolín a frekventovaná silnice I. třídy Českobrodská. V těsné blízkosti vedou i nadřazené komunikace Pražský okruh a Štěrboholská radiála. Dopravu zajišťují i autobusy.

 • vlakem z Masarykova nádraží do zastávky Dolní Počernice
 • bus MHD č. 109 od metra Palmovka do zastávky Dolní Počernice
 • bus MHD č. 110 od metra Hloubětín do zastávky Dolní Počernice
 • bus MHD č. 163 od metra Depo Hostivař do zastávky Škola Dolní Počernice
 • bus MHD č. 208 od metra Depo Hostivař do zastávky Dolní Počernice

Od vlaku i od zastávky MHD Dolní Počernice je třeba počítat s dostupovou vzdáleností do historického centra Dolních Počernic 5 - 7 minut chůze, bus č. 163 zde přímo staví. Nejlepším orientačním bodem pak může být kostel nebo budova Úřadu MČ čp. 10 na ulici Národních hrdinů.

 • Aktuálně
 • Události
 • Firmy
 • Nabídky
Městská část Praha Veleslavín
Městská část Praha Veleslavín
23.března 2020
Městská část Praha Veleslavín - článek v průvodci na Praha na Dlani

Veleslavín je dříve samostatná vesnice, dnes městská čtvrť, část Prahy 6. V části obce Veleslavín je celkem 37 ulic, má sídlo 1667 firem. Sousedními městskými částmi jsou: Břevnov, Liboc, Vokovice a Střešovice. Vznik Veleslavína spadá patrně do 10. až 11. století. První...

přečti celý článek...
Městská část Praha Přední Kopanina
Městská část Praha Přední Kopanina
16.ledna 2020
Městská část Praha Přední Kopanina - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přední Kopanina je katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Přední Kopanina také městská část hlavního města Prahy, rozkládající se 10 km od centra při severozápadním okraji města. Větší část rozlohy zaujímají pole v blízkosti mezinárodního...

přečti celý článek...
Městská část Praha Benice
Městská část Praha Benice
16.ledna 2020
Městská část Praha Benice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Benice jsou katastrálním územím na jihovýchodním okraji Prahy, tvořícím území městské části Praha-Benice. Je zde evidováno 11 ulic a 192 adres. Žije zde 474 obyvatel. Sousedícími městskými částmi jsou: Kolovraty, Uhříněves, Pitkovice a Lipany. Znak je tvořen červeným...

přečti celý článek...
Městská část Praha Klánovice
Městská část Praha Klánovice
16.ledna 2020
Městská část Praha Klánovice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Klánovice jsou katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada (založena 1878), bývalá obec (1920–1974), část Prahy (od roku 1974). Praha-Klánovice je od roku 1990 název samosprávné městské části, jejímž územím je katastrální...

přečti celý článek...
Městská část Praha Bohnice
Městská část Praha Bohnice
16.ledna 2020
Městská část Praha Bohnice - článek v průvodci na Praha na Dlani

V části obce Praha - Bohnice je evidováno 49 ulic, 847 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 181 00. Bohnice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha, rozkládající se na severu Prahy na pravém břehu Vltavy. Sousedícími městskými částmi Prahy jsou:...

přečti celý článek...
Městská část Praha Hlubočepy
Městská část Praha Hlubočepy
16.ledna 2020
Městská část Praha Hlubočepy - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hlubočepy jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu pražské městské části Praha 5. Katastrální území Hlubočepy mělo k 31. 12. 2008 23.059 obyvatel. Počet obyvatel Hlubočep má stoupající tendenci. Od roku 2001, kdy byl počet obyvatel 20 701 obyvatel, se zvýšil o...

přečti celý článek...
Městská část Praha Ruzyně
Městská část Praha Ruzyně
16.ledna 2020
Městská část Praha Ruzyně - článek v průvodci na Praha na Dlani

Ruzyně je katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské části, městského obvodu a správního obvodu Praha 6. Před připojením k Praze roku 1960 byla samostatnou obcí. K roku 993 zaznamenán tvar „Ruzen“, 1262 - „Ruzin“, 1785 - „Russině“. Původně...

přečti celý článek...
Městská část Praha Nebušice
Městská část Praha Nebušice
16.ledna 2020
Městská část Praha Nebušice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Nebušice jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severu hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. Je zde evidováno 59 ulic a 859 adres, má zde sídlo 281 firem. Sousedícími městskými částmi jsou:...

přečti celý článek...