Bohnické údolí
Rozloha údolí cca 4,6 ha
Přírodní rezervace / památka
zobrazit na mapě

Autor: Hanka Zezulová
16.února 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sdílej:

Bohnické údolí - virtuální prohlídky

Bohnické údolí je přírodní památka ležící v jižně orientovaném svahu údolí Bohnického potoka. Nachází se na severním okraji hl.m. Prahy v městské části Bohnice a propojuje osady Zámky a Tříkrálka se starými Bohnicemi.

Přírodní památka Bohnické údolí

Rozloha údolí čítá 4,59 ha a od roku 1982 je chráněno jako přírodní památka. Dlouhodobý cíl péče, podle Plánu péče o přírodní památku Bohnické údolí, je následující: „Zachovat teplomilná společenstva rostlin a živočichů skal a skalních stepí na jižně orientovaných svazích se skalními výchozy algonkických břidlic v údolí Bohnického potoka, zejména společenstva skal, a podpořit regeneraci a rozvoj rostlinných společenstev xerotermních stepí, která vznikla vykácením původních lesních porostů.“

Na území Bohnického údolí jsou doposud patrné stopy po využívání lidmi - území sloužilo jako pastviny, později jako vinice. Právě pozůstatky po ní stále nacházíme.

Turismus a památky v Bohnickém údolí

Z Čimic do Bohnic údolím Vltavy vede pěší turistická trasa č. 1101. Tato modře značená trasa je šest kilometrů dlouhá. Přesto, že trasa je relativně krátká, rozhodně není fádní. Narazit můžete mimo jiné na dvě archeologické lokality – na Čimickou tvrz a zbytky výšinného hradiště Zámka. Po cestě se také nachází zaniklá viniční usedlost Lísek, která byla vystavěna v 17. století. Neméně zajímavou památkou, která je na rozdíl od výše zmíněných v dobrém stavu, je Vraných statek. Nachází se v centru starých Bohnic v ulici Bohnická s původním čp. 1. Tato chráněná kulturní památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako venkovská usedlost. Také je součástí vesnické památkové zóny Staré Bohnice. Usedlost vlastní hl.m. Praha a pronajímá jej občanskému spolku Bohnice žijí. Dalším zajímavým, ale chátrajícím objektem je Dynamitka Bohnice. Průmyslový areál se nachází na pravém břehu Vltavy u ústí Čimického potoka.

Flóra Bohnického údolí

Údolí je zarostlé chráněnými a vzácnými rostlinnými druhy, například tařicí skalní, plaménkem přímým, růží galskou, koniklecí luční a další. Hojně se zde vyskytuje teplomilná keřovitá vegetace – převážně zde roste trnka obecná, skalník obecný a svída, v menší míře také ovocné stromy, duby zimní a jeřáb břek. Z teplomilných jednoletek můžeme spatřit penízek prorostlý, plevel okoličnatý a křivatec český.

Fauna Bohnického údolí

Co do hojnosti nezůstává pozadu ani zvířena. Na skalních plochách nalezneme teplomilné bezobratlé – například snovačky, z hmyzu pak mandelinkovité, nosatce a květomily hajní. V údolí hnízdí běžné ptactvo, např. strakapoud velký, pěnice pokřovní, černohlavá a slavíková, dále žluna zelená a konipas bílý. Obratlovce zde zastupují mlok skvrnitý a čolek obecný, savce lasice kolčava a hranostaj. Na skalních plochách potkáte slepýše křehkého a ještěrku obecnou.

Zdroje, reference a odkazy

  • Aktuálně
  • Události
  • Firmy
  • Nabídky
Náměstí Bratří Synků
Náměstí Bratří Synků
před 46 hodinami
Náměstí Bratří Synků - článek v průvodci na Praha na Dlani

Náměstí bratří Synků je veřejné prostranství, které se nachází v městské části Praha 4. Bývalo od počátku centrem starých Nuslí. Historie názvu Náměstí Bratří Synků Původní název byl Metodějovo náměstí, později bylo přejmenováno na Riegrovo náměstí. Tento...

přečti celý článek...
Senovážné náměstí
Senovážné náměstí
24.března 2020
Senovážné náměstí - článek v průvodci na Praha na Dlani

Senovážné náměstí je náměstí v Praze, které se nachází v obvodu a městské části Praha 1 a ve čtvrti Nové Město. Náměstí je pomyslně rozděleno Dlážděnou ulicí a tramvajovou tratí na dvě části odlišného charakteru. Plocha západní části je celá dlážděná, ve...

přečti celý článek...
Pařížská ulice
Pařížská ulice
24.března 2020
Pařížská ulice - článek v průvodci na Praha na Dlani

Pařížská ulice - někdy se můžete také setkat s názvem Pařížská třída, je skoro obyčejná ulice v Praze na Starém Městě v městské části Praha 1 v Josefově, nyní spojující Staroměstské náměstí a náměstí Curieových. Kde najít Pařížskou ulici v Praze Pařížská...

přečti celý článek...
Prameniště Blatovského potoka
Prameniště Blatovského potoka
18.března 2020
Prameniště Blatovského potoka - článek v průvodci na Praha na Dlani

Přírodní památka prameniště Blatovského potoka je unikátní svým biotopem a charakteristickým rysem jsou nejrůznější druhy rašeliníků a několika vzácných druhů rostlin. Prameniště Blatovského potoka Prameniště Blatovského potoka je přírodní památka náležící...

přečti celý článek...
Podolská vodárna
Podolská vodárna
16.března 2020
Podolská vodárna - článek v průvodci na Praha na Dlani

Podolská vodárna se nachází v Praze 4 a jedná se o obrovksé vodárenské zařízení hlavního města v městské části Podolí na pravém břehu řeky Vltavy přímo u Veslařského ostrova, který leží mezi Vyšehradem a plaveckým stadionem v Podolí. Jedná se o budovu zajímavou...

přečti celý článek...
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala
16.března 2020
Hrabalova zeď a náměstí Bohumila Hrabala - článek v průvodci na Praha na Dlani

Hrabalova zeď Zásluhou výtvarnice Tatiany Svatošové vznikla grafická koláž, která odkazuje na život a dílo Bohumila Hrabala, předního českého spisovatele druhé poloviny 20. století. Tatiana Svatošová vytvořila tuto barevnou upomínku v roce 1999 na zeď objektu stanice metra...

přečti celý článek...
Vrch Ládví
Vrch Ládví
15.března 2020
Vrch Ládví - článek v průvodci na Praha na Dlani

Chcete-li na procházku nebo na vyjížďku vhodné místo v Praze Ďáblicích, tak určitě je pro Vás vrch Ládví správná volba. Ládví Na severním okraji Prahy v jihozápadní části Ďáblic a severovýchodně od jádra Kobylis naleznete vysoký vrch Ládví, který je ve výšce cca...

přečti celý článek...
Divadlo Na Fidlovačce
Divadlo Na Fidlovačce
10.března 2020
Divadlo Na Fidlovačce - článek v průvodci na Praha na Dlani

Dnes jedno z nejvýznamějších divadel v Praze Nuslích známe jako Divadlo na Fidlovačce (původně Tylovo divadlo) najdete v Křesomyslově ulici naproti nuselskému pivovaru. Historie Divadla na Fidlovačce Divadlo na Fidlovačce patří k nejznámějším nuselským stavbám. Nachází se v...

přečti celý článek...